Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyŚląskie Pozytywna Energia
Urząd Marszałkowski w KatowicachPlacówka Urzędu Marszłkowskiego w Katowicach
Biuletyn Informacji Publicznej
Akredytacja
Akredytacja

Akredytacja w GCR "Repty"

Nasze Centrum otrzymało kolejny raz Certyfikat Akredytacyjny.
W dniach od 4 do 6 paździenika 2017 w naszym szpitalu miała miejsce już 7 wizyta akredytacyjna. Kładziono nacisk na jakość świadczonej opieki pacjentów i ich bezpieczeństwo. GCR "Repty" spełniło aż 91% możliwej do uzyskania liczby punktów w zakresie standardów akredytacyjnych określonych obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz. Urz. MZ.Z 2010 r. Nr 2, poz. 24). Do udzielenia akredytacji niezbędne jest uzyskanie co najmniej 75% możliwej do uzyskania liczby punktów. Certyfikat akredytacyjny został przesłany do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.Kapitał ludzki