Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyŚląskie Pozytywna Energia
Urząd Marszałkowski w KatowicachPlacówka Urzędu Marszłkowskiego w Katowicach
Biuletyn Informacji Publicznej
Wejście do budynku
Ceny w GCR Repty

Cennik usług medycznych

Ceny usług wykonywanych poza kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia
Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej:
koszt kopii 1 strony - 0,70 zł.


Cennik badań laboratoryjnych, badań diagnostycznych, zabiegów fizjoterapeutycznych
Pobierz cennik archiwum