Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyŚląskie Pozytywna Energia
Urząd Marszałkowski w KatowicachPlacówka Urzędu Marszłkowskiego w Katowicach
Biuletyn Informacji Publicznej
Oddział Kardiologii
Dojazd - GCR Repty

Dojazd do GCR "Repty"

Obwodnicą na Stare Tarnowice, a następnie drogą w kierunku Zbrosławic. Przy drodze znajdują się drogowskazy ułatwiające dojazd. Autobusy - linia numer 1, 135, 614 i 780 oraz niektóre trasy linii nr 142 i 153. Przy dworcu autobusowym i kolejowym znajduje się również postój TAXI.Nieruchomość SP ZOZ "REPTY" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji zlokalizowana jest na terenie zabytkowego zespołu przyrodniczo - krajobrazowego pn. "PARK W REPTACH I DOLINA DRAMY" (Rozporządzenie Nr 46/02 Wojewody Śląskiego z dnia 11.07.2002 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo - krajobrazowy wielkoprzestrzennej kompozycji krajobrazowej zlokalizowanej na terenie gmin Tarnowskie Góry i Zbrosławice).

Wszyscy użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do dołożenia wszelkich starań mających na celu ochronę tego publicznego dobra. W związku z powyższym wjazd na teren Parku jest płatny.

opłaty parkingoweInformacja o opłatach za wjazd na teren zabytkowego zespołu
przyrodniczo - krajobrazowego "Park w Reptach i dolina Dramy"