Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyŚląskie Pozytywna Energia
Urząd Marszałkowski w KatowicachPlacówka Urzędu Marszłkowskiego w Katowicach
Biuletyn Informacji Publicznej
Personel fizjoterapiiZabiegi fizjoterapii
Dział fizjoterapii

Fizjoterapia

Fizjoterapia jest prowadzona w oddziałach szpitalnych i Specjalistycznej Poradni Rehabilitacyjnej. Jej bazę stanowi 16 sal gimnastycznych oraz 29 specjalistycznych gabinetów zabiegowych z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii. Zaplecze techniczne pionu podlega ciągłej modernizacji i jest uzupełniane aparaturą, która spełnia wysokie wymagania Unii Europejskiej. W przeciągu doby pacjenci poddawani są około 4500 zabiegów. Personel pionu składa się ze 107 pracowników. Są wśród nich magistrowie fizjoterapii, technicy medyczni fizjoterapii, masażyści. Ich umiejętności zawodowe doskonalone są poprzez zdobywanie specjalizacji i stosowanie metod m.in. Bobath, McKenzie oraz terapii manualnej.

Potwierdzeniem odpowiednich kwalifikacji zawodowych są wysokie oceny wystawiane przez pacjentów. Pion fizjoterapii stanowią bazę praktyczną i szkoleniową dla studentów Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, słuchaczy szkoły policealnej oraz studentów innych wyższych uczelni. Pracownicy działu biorą aktywny udział w realizacji programów promocji zdrowia. Dla osób niepełnosprawnych z terenu śląskiego prowadzone są systematyczne zajęcia aktywnej rehabilitacji ruchowej.