Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyŚląskie Pozytywna Energia
Urząd Marszałkowski w KatowicachPlacówka Urzędu Marszłkowskiego w Katowicach
Biuletyn Informacji Publicznej
Historia GCR ReptyBudowa GCR Repty
Informacje o GCR Repty

Historia GCR "Repty"

Etapy działalności Centrum:

I Etap - Od powstania koncepcji budowy Centrum do przyjęcia pierwszych pacjentów w dniu 1 marca 1961 roku. Datę tę uznaje się za początek działalności placówki.

II Etap - Budowa i oddanie do użytku Zakładu Rehabilitacji Przemysłowo - Zawodowej (późniejszego Zakładu Rehabilitacji Inwalidów) w latach 1962 - 1967

III Etap - Budowa nowoczesnego szpitala rehabilitacyjnego z zapleczem diagnostycznym, fizjoterapeutycznym i kulturalno - rekreacyjnym dla 560 pacjentów w latach 1967 - 1976. Przy czym oddziały szpitala i jego zaplecze oddawano do użytku w latach 1972 - 1976.

IV Etap - Dalsza rozbudowa Rept i przyłączenie do Centrum wydziału zamiejscowego w Ustroniu (czerwiec 1990 r).

V Etap - Restrukturyzacja i rozwój Centrum zapoczątkowane w latach 90-tych.