Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyŚląskie Pozytywna Energia
Urząd Marszałkowski w KatowicachPlacówka Urzędu Marszłkowskiego w Katowicach
Biuletyn Informacji Publicznej
Certyfikat ISOCertyfikat ISO
ISO

Certyfikat ISO 9001 oraz 14001

W dniach 18-20 lipca 2016 roku w GCR "Repty" odbył się audyt certyfikacyjny na wznowienie normy ISO 9001 (system zarządzania jakością) oraz ISO 14001
(system zarządzania środowiskowego). Audyt nie wykazał żadnych niezgodności, dzięki czemu otrzymaliśmy rekomendację utrzymania certyfikatów jakości na kolejne trzy lata.

Dokumenty ISO
Certyfikat ISO 14001 karta
Certyfikat ISO 9001 karta

Polityka środowiskowa w GCR "Repty" karta
Polityka jakości w GCR "Repty" karta