Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyBiuletyn Informacji Publicznej
Konferencje GCR Repty

Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa

Organizatorzy:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Repty"
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Wydział Fizjoterapii - Katedra Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu.

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii - Oddział Śląski.


X Konferencja naukowa z cyklu: "Rola pielęgniarki w rehabilitacji."
V Śląskie Sympozjum Fizjoterapii

W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Temat wiodący:
Lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta - partnerzy w działaniu

Wydarzenie jest kontynuacją cyklu konferencji:
  • Rola pielęgniarki w rehabilitacji
  • Śląskie Sympozjum Fizjoterapii
Patronat:

Marszałek Województwa Śląskiego.

Patronat medialny:

Biuletyn "Wieści z Rept".

"Rehabilitacja w praktyce".

"Pielęgniarstwo w stanach nagłych".


Cel i tematyka Konferencji:

Propagowanie idei kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym problemów związanych z interdyscyplinarnością procesu opieki z uwzględnieniem wielu aspektów z zakresu leczenia, pielęgniarstwa i fizjoterapii w chorobach cywilizacyjnych.


Formuła konferencji zakłada referaty zaproszonych wykładowców.

Wszyscy uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikaty uczestnictwa.


Termin Konferencji:

16 listopad 2018 (piątek)


Miejsce Konferencji:
SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji
im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
ul. Śniadeckiego 1 Tarnowskie Góry


Komitet Naukowy:
prof. dr hab. n.med. Józef Opara - przewodniczący
prof. dr hab. n.med. Andrzej Małecki
dr hab. n.kf. Andrzej Myśliwiec, prof. AWF
dr n.med. Krystian Oleszczyk
dr hab. n.kf. Michał Kuszewski

Komitet Organizacyjny:
dr n. kf. Krzysztof Mehlich - przewodniczący

Członkowie:
dr n. med. Wiesław Rycerski
lek. Jarosław Szczygieł
mgr Maria Żyłka
mgr Jolanta Dyla
mgr Gabriela Rekus
mgr Katarzyna Bugajska Sysiak
mgr Tomasz Ickowicz
mgr Aleksandra Kucińska
mgr Sylwia Romanowska
mgr Anna Janik

Opłaty konferencyjne:
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Pracownicy GCR Repty: 50 PLN we wszystkich terminach.
Prelegenci: zwolnieni z opłat (dotyczy pierwszego autora lub wygłaszającego pracę).
  • Wpłata wpisowego w pierwszym terminie do 31.08.2018 - 100 PLN
  • Wpłata wpisowego w drugim terminie do 30.09.2018 - 200 PLN
  • Wpłata wpisowego w trzecim terminie do 31.10.2018 - 300 PLN
  • Wpłata w dniu konferencji - 350 PLN
  • Pracownicy GCR "Repty" - 50,00 PLN we wszystkich terminach
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Referenci zwolnieni z opłat (dotyczy pierwszego autora lub wygłaszającego pracę).

Organizatorzy nie przewidują wynagrodzeń dla prelegentów.
W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, serwis kawowy i lunch. Opłata konferencyjna nie uwzględnia noclegu. Wpłaty należy dokonywać na podany poniżej numer konta biura organizacyjnego konferencji z dopiskiem: imię nazwisko "Konferencja Repty 2018".

Dla pielęgniarek i położnych istnieje możliwość rejestracji przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Biuro Organizacyjne Konferencji:

Uczestnicy - wpłat prosimy dokonywać na konto:
PKO Bank Polski SA o/Bytom
89 1020 2368 0000 2502 0254 3411
W tytule wpłaty prosimy wpisać: Imię Nazwisko - konferencja Repty 2018

Wystawcy i sponsorzy - wpłat prosimy dokonywać na konto:
PKO Bank Polski SA o/Bytom
89 1020 2368 0000 2502 0254 3411
W tytule wpłaty prosimy wpisać: Nazwa Firmy + wystawca - konferencja Repty 2018

Informacja dla sponsorów - bannery w sali obrad i w ciągach komunikacyjnych GCR "Repty". Szczegóły kontakt z Sekretariatem Działu Fizjoterapii SP ZOZ Repty:
tel. 32 390 14 60.

Rejestracja:
email: konferencje@repty.pl
Chęć uczestnictwa należy zgłosić poprzez rejestrację na stronie internetowej lub przesłać na wypełnionym formularzu zgłoszenia jako załącznik. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na wskazane powyżej konto.
Termin składania zgłoszeń: 31.10.2018

Kontakt:
Sekretariat Działu Fizjoterapii SP ZOZ Repty
email: df@repty.pl
tel. 32 390 14 60

Publikacja materiałów pokonferencyjnych:
Physiotherapy and Health Activity, Rehabilitacja w praktyce, Pielęgniarstwo specjalistyczne.

Zakończenie Konferencji planowane jest na godz. 18.30.

Uwaga!!!
Organizatorzy nie zapewniają parkingu. W dniu Konferencji będą występowały znaczne utrudnienia w parkowaniu samochodów. Miejsca parkingowe na terenie GCR są mocno ograniczone z uwagi na trwającą rozbudowę. Prosimy o wcześniejszy przyjazd. Organizator nie zwalnia uczestników z opłat wjazdowych na teren GCR.

Rejestracja - zgłoszenie na Konferencję karta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję