Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyBiuletyn Informacji Publicznej
Konferencje GCR Repty

Śląskie Spotkania Logopedyczne

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" .
Polskie Towarzystwo Logopedyczne.
Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Śląski.

XIV ŚLĄSKIE SPOTKANIA LOGOPEDYCZNE

Tematy wiodące:
"Diagnostyka i leczenie zaburzeń połykania"
"Zaburzenia mowy u dzieci"

W dniu 12.10.2018r. w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach przy ulicy Śniadeckiego 1, odbędzie się Konferencja naukowo-szkoleniowa przeznaczona dla logopedów, psychologów, pielęgniarek, lekarzy i fizjoterapeutów.

Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący - dr n. med. Krystian Oleszczyk
Wiceprzewodniczący - dr n. med. Wiesław Rycerski
mgr Bożena Duda (tel. 786 819 030, e-mail: bozena.duda00@wp.pl)

Członkowie:
mgr Gabriela Rekus
lek. Jarosław Szczygieł
mgr Ewelina Abramowicz-Pakuła, e-mail: logos.repty@wp.pl

Komitet Naukowy:
Przewodniczący - prof. dr hab. n.med. Józef Opara

Członkowie:
prof. dr hab. Stanisław Gajda (Opole)
prof. dr hab. Stanisław Grabias (Lublin)
prof. dr hab. Jurek Olszewski (Łódź)
prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski (Lublin)
dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. StSW (Kielce)
dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS
dr hab. Grażyna Jastrzębowska (Opole)
dr hab. Beata Łabuz-Roszak (SUM Katowice)
dr hab. Ewa Emich-Widera (Katowice)
dr n. med. Edyta Matusik (Katowice)
dr n. hum. Joanna Trzaskalik (Mysłowice)

Formuła konferencji zakłada referaty zaproszonych wykładowców. Zaplanowano także warsztaty szkoleniowe. Wszyscy uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

Przyjmujemy również zgłoszenia na sesję plakatową. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Logopedyczne.
Prosimy o zgłaszanie plakatów zgodnych z tematyką konferencji.
Termin przesłania streszczenia z propozycją plakatu: 31.08.2018
Decyzja Komitetu Naukowego o zakwalifikowaniu plakatu: 15.09.2018


Abstrakty prezentacji: Abstrakty prezentacji plakatowych należy nadsyłać do 31.08.2018 na adres mailowy organizatorów: logos.repty@wp.pl

Abstrakt powinien zawierać następujące informacje:
  • Imię i nazwisko (w przypadku prac zespołowych - imiona i nazwiska wszystkich autorów oraz wskazanie osoby, która będzie przedstawiała prezentację)
  • Stopień lub tytuł naukowy autora (autorów)
  • Afiliacja uczelni lub innej instytucji naukowo-badawczej, a także nazwa jednostki organizacyjnej, w której pracuje bądź studiuje autor (autorzy)
  • Adres e-mailowy autora (w przypadku prac zespołowych- autora, który będzie przedstawiał prezentację na Konferencji)
  • Tytuł prezentacji
  • Streszczenie prezentacji (200-300 słów)
Opłaty konferencyjne
Wpłata wpisowego w pierwszym terminie dla członków PTL - 100,00 PLN: do 31.08.2018
Wpłata wpisowego w pierwszym terminie dla osób niebędącymi członkami PTL - 120,00 PLN: do 31.08.2018
Wpłata wpisowego w drugim terminie dla członków PTL - 150,00 PLN: do 30.09.2018
Wpłata wpisowego w drugim terminie dla osób niebędącymi członkami PTL - 170,00 PLN: do 30.09.2018
Wpłata wpisowego w trzecim terminie dla członków PTL - 200,00 PLN: po 30.09.2018
Wpłata wpisowego w trzecim terminie dla osób niebędącymi członkami PTL - 220,00 PLN: po 30.09.2018
Wpłata w dniu konferencji - 250,00 PLN

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Pracownicy GCR Repty: 50% we wszystkich terminach. Referenci zwolnieni z opłat (dotyczy pierwszego autora lub wygłaszającego pracę). Organizatorzy nie przewidują wynagrodzeń dla prelegentów. W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, serwis kawowy i lunch. Opłata konferencyjna nie uwzględnia noclegu. Wpłaty należy dokonywać na podany poniżej numer konta biura organizacyjnego konferencji z dopiskiem: imię nazwisko "Konferencja Repty 2018"

Biuro Organizacyjne Konferencji:
Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Polskie Towarzystwo Logopedyczne Zarząd Główny
ul. Sowińskiego 17
20-040 Lublin

PKO SA II O. Lublin: 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106

W tytule prosimy wpisać: Imię Nazwisko - Konferencja Repty 2018,

Rejestracja:
Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja oraz wysłanie dowodu wpłaty na adres: logos.repty@wp.pl
Ostatni termin składania zgłoszeń: 30.09.2018

Kontakt:
Kierownik Działu Logopedii SP ZOZ Repty
e-mail: logos.repty@wp.pl
Tel. 32 390 14 99 lub 32 390 12 29

Patronat medialny:
Biuletyn "Wieści z Rept"

Informacja dla sponsorów:
Banery w sali obrad i w ciągach komunikacyjnych GCR "Repty"

Rejestracja - zgłoszenie karta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję