Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyBiuletyn Informacji Publicznej
Konkurs
Informacje

Konkursy zawodowe w naszym Centrum

20 XI 2018
Dyrektor SPZOZ "REPTY" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach ogłasza konkursy na stanowisko :
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ I ODDZIAŁU REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz. 182) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w sekretariacie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry.

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry oraz tablicy ogłoszeń Centrum.

Miejsce składania ofert: Sekretariat Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry.

Na kopercie kandydat powinien umieścić: swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację "Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej I-go Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry".

Przewidywalny termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Powrót aktualności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję