Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty
Wejście do budynkuGcr Repty z lotu ptaka
Informacje o GCR Repty

Opis GCR "Repty"

Centrum jest unikalnym w skali kraju specjalistycznym szpitalem rehabilitacyjnym, realizującym poszpitalną rehabilitację leczniczą w schorzeniach kardiologicznych, neurologicznych i urazowo - ortopedycznych. Posiadamy 560 łóżek i leczymy rocznie około 8000 chorych. Liczba porad udzielanych co roku w Specjalistycznej Poradni Rehabilitacyjnej dochodzi do 10 000. Działa tu także Poradnia Kardiologiczna. W 42 specjalistycznych salach gimnastycznych, gabinetach fizjoterapii i hydroterapii przeprowadza się miesięcznie ponad 90 000 procedur fizjoterapeutycznych.

Szpital ma niezbędny dla celów rehabilitacji dział diagnostyki medycznej. GCR jest także członkiem Krajowej i Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie oraz Polskiej Izby Rehabilitacji. Posiada też uprawnienia do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych dla lekarzy w zakresie rehabilitacji medycznej oraz specjalizacji magistrów fizjoterapii.

W Reptach prowadzone są zajęcia z rehabilitacji dla studentów Śląskiej Akademii Medycznej W Katowicach, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz słuchaczy medycznych studiów zawodowych m.in. w Zabrzu i Bytomiu. Personel Centrum liczy ok. 540 pracowników. W tej liczbie znajdują się wybitni specjaliści rehabilitacji, lekarze i fizjoterapeuci, którzy posiadają znaczny dorobek naukowy. Jest on potwierdzeniem licznymi publikacjami i stopniami doktora nauk. Jego kadrę tworzą także doświadczone pielęgniarki oraz inni pracownicy medyczni z wykształceniem wyższym (logopedzi, psycholodzy), wykształceniem średnim (technicy fizjoterapii, technicy elektroradiologii, a także specjaliści z dziedziny ekonomii, organizacji i zarządzania oraz administracji i informatyki).

Zadowolenie pacjentów w GCR "Repty":

Na terenie GCR od kilku lat przeprowadzane jest anonimowe badanie satysfakcji pacjentów. Na kilka dni przed planowanym wypisem z oddziału , pacjenci otrzymują kwestionariusz ankiety badającej poziom zadowolenia pacjentów ze świadczonych usług medycznych. Odpowiadając na tę ankietę przyczyniają się do poprawy jakości warunków pobytu, leczenia i rehabilitacji w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "Repty".