Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyŚląskie Pozytywna Energia
Urząd Marszałkowski w KatowicachPlacówka Urzędu Marszłkowskiego w Katowicach
Biuletyn Informacji Publicznej
Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie pod numerami:
Telefon do GCR Repty
Poradnia:
32 39 01 387
EKG:
32 39 01 390
EMG:
32 39 01 394
Densytometria:
32 39 01 356
UKG:
32 39 01 392
Diagnostyka:
32 39 01 389
Psycholog:
32 285 30 71
Logopedzi:
32 285 30 71
Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacyjna

Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacyjna - Informacje

Z dniem 1 stycznia 2000 roku Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacyjna przy SP ZOZ Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "Repty" rozpoczęła swoją działalność. Zadaniem Poradni jest świadczenie usług rehabilitacji leczniczej w schorzeniach kardiologicznych, ortopedycznych i neurologicznych.

Oprócz Specjalistycznej Poradni Rehabilitacyjnej działa również:

Poradnia kardiologiczna oraz poradnia medycyny sportowej.


Struktura organizacji:
  • Specjalistyczna poradnia rehabilitacyjna.
  • Gabinet rehabilitacji kardiologicznej.
  • Gabinet rehabilitacji schorzeń neurologicznych.
  • Gabinet rehabilitacji schorzeń narządów ruchu.
Zasady przyjęcia do poradni:

Kierować pacjentów do Poradni mogą lekarze ubezpieczenia zdrowotnego w ramach zasad określanych w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Po zweryfikowaniu rozpoznania lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, ustalają konieczny zakres badań diagnostycznych i zabiegów rehabilitacyjnych.

Godziny przyjęć lekarzy specjalistów - ustalenie badań diagnostycznych
i zabiegów rehabilitacyjnych:

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:
od 9.00 do 14.30
Środa (tylko poradnia kardiologiczna):
od 9.00 do 18.00


Leczenie ambulatoryjne w GCR Repty