Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty
Wejście do budynku
Informacje

Praca dla lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii

SPZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka
w Tarnowskich Górach zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii.

Kontakt: tel. 32 285 30 71 wew. 202, 203.

Powrót do wszystkich ofert pracy noclegi