Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyŚląskie Pozytywna Energia
Urząd Marszałkowski w KatowicachPlacówka Urzędu Marszłkowskiego w Katowicach
Biuletyn Informacji Publicznej
Rehabilitacja kardiologiczna
Skierowania na rehabilitację kardiologiczną

Rehabilitacja kardiologiczna

Górnośląskie Centrum  Rehabilitacji "Repty"
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
telefon: 32-390-14-14 centrala
przyjmowanie skierowań (wniosków): nr wew. 303
lub telefon: 32 39 01 303

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość rehabilitacji każdorazowo po leczeniu szpitalnym w oddziałach internistycznych, kardiologicznych, kardiochirurgicznych (w ramach refundacji gwarantowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia).

Przyjmujemy pacjentów:

  • z niewydolnością serca,
  • po leczeniu choroby wieńcowej (zawały serca, plastyki wieńcowe, stenty),
  • z chorobami zastawek serca,
  • po wszczepieniu rozrusznika serca lub kardiowertera (ICD, CRTD),
  • po operacyjnym leczeniu kardiochirurgicznym (wszczepienie By-pasów, po wymianie zastawek serca, po operacjach plastyk zastawek serca, po przeszczepach serca).

Średni czas pobytu wynosi 3-5 tygodni, a długość hospitalizacji zależna jest od rodzaju schorzenia i chorób towarzyszących.
Nasze Centrum jest szpitalem rehabilitacyjnym i ma możliwość wystawiania druków L4 za pobyt szpitalny.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych wysokospecjalistycznych usług, zapewniamy sprzęt do diagnostyki chorób układu krążenia i do rehabilitacji, oraz opiekę lekarzy specjalistów rehabilitacji, kardiologów, internistów, diabetologów.

Pobyt w naszym ośrodku jest całkowicie bezpłatny, refundowany przez NFZ. Skierowanie do naszego szpitala wystawia lekarz wypisujący chorego po leczeniu szpitalnym lub  lekarz poradni rehabilitacyjnej lub kardiologicznej.
Skierowanie należy złożyć lub przesłać do Centrum niezwłocznie po wypisie ze szpitala.

ZAPRASZAMY !!!!
Dyrekcja oraz lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki, psycholodzy i pozostały personel Centrum.