Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty
Numery telefonów na poszczególne oddziały:
Telefon do GCR Repty
I Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu:
A - 32 39 01 321
B - 32 39 01 331
C - 32 39 01 341
Informacje dotyczące warunków przyjęcia:
32 39 01 303
Oddziały w GCR Repty

Rehabilitacja narządu ruchu

W oddziale rehabilitacji narządu ruchu rehabilitowani są chorzy po leczeniu chirurgicznym, urazów narządu ruchu i nieurazowych schorzeń narządu ruchu, schorzeniach zwyrodnieniowych i zapalnych narządu ruchu. Wśród chorych znajdują się również osoby z dużą dysfunkcją ruchu w przebiegu schorzeń reumatoidalnych oraz po amputacji kończyn.

W leczeniu stosowane są m.in metody McKenzie, Bobath i terapii manualnej. Leczenie ma charakter kompleksowy i obejmuje jednocześnie zadania z zakresu interny, ortopedii i neurologii.

dokument do pobrania w GCR ReptySkierowanie na leczenie w GCR "Repty"