Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty
Numery telefonów na poszczególne oddziały:
Telefon do GCR Repty
I Oddział Rehabilitacji Neurologicznej:
A - 32 39 01 351
B - 32 39 01 351
C - 32 39 01 251
II Oddział Rehabilitacji Neurologicznej:
A - 32 39 01 261
B - 32 39 01 271
III Oddział Rehabilitacji Neurologicznej (Paraplegia i Tetraplegia):
A- 32 39 01 281
B - 32 39 01 281
C - 32 39 01 311
D - 32 39 01 311
Informacje dotyczące warunków przyjęcia:
32 39 01 303
Oddziały w GCR Repty

Rehabilitacja neurologiczna

W oddziałach rehabilitacji schorzeń neurologicznych rehabilitowani są chorzy z niedowładami po udarach naczyniowych mózgu, chorzy po urazach i operacjach obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego oraz chorzy z innymi schorzeniami układu nerwowego. Stosowane są nowoczesne metody leczenia pacjentów m.in. metodą Bobath, a w przypadkach urazów czaszkowo-mózgowych metodą Vojty. Dla potrzeb chorych ze schorzeniami układu nerwowego obwodowego wykonywane są badania EMG.

Przyjmowani są pacjenci cierpiący na chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsiane i polineuropatię. Nad pacjentami sprawowana jest opieka psychologiczna i logopedyczna. Pacjenci są objęci kompleksową opieką medyczną.

dokument do pobrania w GCR ReptySkierowanie na leczenie w GCR "Repty"