Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyŚląskie Pozytywna Energia
Urząd Marszałkowski w KatowicachPlacówka Urzędu Marszłkowskiego w Katowicach
Biuletyn Informacji Publicznej
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta

Sprawowanie opieki nad osobami dotkniętymi chorobą, cierpieniem i niepełnosprawnością, wykonywanie zawodów medycznych związane jest ze stałą świadomością prymatu godności osoby ludzkiej nad innymi wartościami. Należy umożliwić pacjentom i pracownikom rozwiązanie problemów natury etycznej.

Ogólnopolskim Rzecznikiem Praw Pacjenta jest Bartłomiej Łukasz Chmielowiec. Wszystkie informacje znajdują się pod adresem: www.rpp.gov.pl
Ogólnopolski numer telefonu do Rzecznika Praw Pacjenta - 800 190 590.
Numer jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

Na terenie szpitala działa Szpitalny Zespół Etyczny w składzie w składzie:
  • lek.med. Piotr Krupa - przewodniczący,
  • ksiądz Kapelan Tomasz Rak - wiceprzewodniczący zespołu,
  • mgr piel. Alina Kuza - członek zespołu,
  • dr n. przyr. Barbara Janota - członek zespołu,
  • mgr Barbara Wolniczek - członek zespołu.
W GCR "REPTY" powołano Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, którego zadaniem jest analiza i rozpatrywanie skarg pacjentów dotyczących naruszania Karty Praw Pacjenta.

Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta w GCR "Repty" została mgr Barbara Wolniczek.
Pełni dyżur w czwartki w godzinach od 15.00 do 16.00.

dokument do pobrania w GCR ReptyZarządzenie dyrektora GCR "Repty"
dokument do pobrania w GCR ReptyOgólnopolski Rzecznik Praw Pacjenta - infolinia informacje
dokument do pobrania w GCR ReptyOgólnopolski Rzecznik Praw Pacjenta - akcja "Łączy nas pacjent"