Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta

Sprawowanie opieki nad osobami dotkniętymi chorobą, cierpieniem i niepełnosprawnością, wykonywanie zawodów medycznych związane jest ze stałą świadomością prymatu godności osoby ludzkiej nad innymi wartościami. Należy umożliwić pacjentom i pracownikom rozwiązanie problemów natury etycznej.

Na terenie szpitala działa Szpitalny Zespół Etyczny w składzie w składzie:
  • lek.med. Piotr Krupa - przewodniczący,
  • ksiądz Kapelan Jacek Ligarski - wiceprzewodniczący zespołu,
  • mgr piel. Alina Kuza - członek zespołu,
  • dr n. przyr. Barbara Janota - członek zespołu,
  • mgr Barbara Wolniczek - członek zespołu.
Powołano Rzecznika Praw Pacjenta, którego zadaniem jest analiza i rozpatrywanie skarg pacjentów dotyczących naruszania Karty Praw Pacjenta.

Rzecznikiem Praw Pacjenta została mgr Barbara Wolniczek.
Pełni dyżur w czwartki w godzinach od 15.00 do 16.00.

dokument do pobrania w GCR ReptyZarządzenie dyrektora GCR "Repty"
dokument do pobrania w GCR ReptyRegulamin Zespołu ds Etyki
dokument do pobrania w GCR ReptyRzecznik Praw Pacjenta