Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyŚląskie Pozytywna Energia
Urząd Marszałkowski w KatowicachPlacówka Urzędu Marszłkowskiego w Katowicach
Biuletyn Informacji Publicznej
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa pacjenta
Pacjent ma prawo do:
 • Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 • Informacji o swoim stanie zdrowia.
 • Zachowania w tajemnicy przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych informacji z nim związanych, w szczególności z jego stanem zdrowia.
 • Wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
 • Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 • Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
 • Dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 • Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 • Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 • Opieki duszpasterskiej.
 • Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
dokument do pobrania w GCR ReptyPrawa pacjenta informacje