Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty

Fizjoterapeutyczne spotkania warsztatowe
Spotkania warsztatowe Repty

Fizjoterapeutyczne spotkania warsztatowe

Fizjoterapeutyczne spotkania warsztatowe - "Repty 2017"
"Aspekty pracy fizjoterapeuty w nowej rzeczywistości prawnej."

Data:

15 XII 2017 (piątek)


Miejsce: SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji
im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
ul. Śniadeckiego 1 Tarnowskie Góry


Organizatorzy:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Repty"
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach - Dział Fizjoterapii.

Akademia Wychowania Fizycznego im. J.Kukuczki w Katowicach - Wydział Fizjoterapii.

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii - Oddział Śląski.

Wojewódzki Konsultant ds. Fizjoterapii.


Patronat:

Prorektor ds. Nauki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach prof. dr hab. Andrzej Małecki.


Tematyka:

Z dniem wejścia Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty w życie stale obserwujemy proces dostosowania poszczególnych aspektów pracy fizjoterapeutów do obowiązującego prawa. Zmieniające się przepisy wprowadzają obowiązek dokumentacji prowadzonego procesu fizjoterapii. W trakcie warsztatów omówione zostaną przedmiotowe zmiany oraz przedstawione przykładowe rozwiązania pod kątem informatycznym. Zaproszeni wykładowcy zaprezentują również zasady zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym po kątem usług fizjoterapeutycznych. Częstym błędem pracy fizjoterapeutów jest nieznajomość praw pacjenta - z uwagi na zachodzące zmiany przedstawiony zostanie obowiązujący stan prawny.


Patronat medialny:

Miesięcznik "Wieści z Rept".

"Physiotherapy and Health Activity".


Prowadzący:
  • dr hab. Andrzej Myśliwiec, specjalista fizjoterapii, prodziekan Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
  • dr inż. Rafał Malczok, specjalista ds. systemów informatycznych w opiece zdrowotnej, absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
  • Jacek Jucha, Prezes Zarządu Carbo Asecura S.A., Broker Ubezpieczeniowy prowadząca działalności od 1993 roku.
  • Sławomir Górny, Broker Ubezpieczeniowy z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym dla placówek medycznych.
  • Olga Skotnicka - Specjalista ds. ochrony danych osobowych
Program minutowy:

8.00 - 8.45 Rejestracja.

8.45 - 9.00 Przywitanie (Dyrektor Naczelny SP ZOZ GCR Repty).

9.00 - 11.00 Rozwiązania informatyczne odpowiadające na potrzeby i wymagania współczesnej fizjoterapii w kontekście ustawy o zawodzie i innych przepisów prawa.

9.00 - 10.15 Część teoretyczna.

10.15 - 11.00 Część warsztatowa na przykładzie rozwiązań komercyjnego programu AsPhys.

11.00 - 11.30 - Przerwa kawowa.

11.30 - 13.00 Zasady zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w nowoczesnej
fizjoterapii. Ryzyko zawodowe kontra ryzyko przedsiębiorcy - sposoby zabezpieczenia się przed roszczeniami.

13.00 - 14.30 Prawa Pacjenta - obowiązujący stan prawny, czyli czy na pewno wiemy co wolno pacjentowi?

14.30 Zakończenie warsztatów.

Przerwa kawowa realizowana będzie w kawiarni GCR Repty.


Komitet Organizacyjny:
Krzysztof Mehlich - przewodniczący
Andrzej Myśliwiec - przewodniczący
Roman Kostur
Barbara Hajzer-Płaszczymąka
Gabriela Rekus
Aleksandra Kucińska
Sylwia Romanowska
Katarzyna Bugajska-Sysiak
Tomasz Ickowicz
Aldona Kos
Katarzyna Samek
Grzegorz Mikołajewski
Paweł Linek

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Cena: 30 PLN

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
PKO Bank Polski SA o/Bytom 89 1020 2368 0000 2502 0254 3411

W tytule prosimy wpisać: Imię Nazwisko - warsztaty fizjoterapeutyczne Repty 2017.


Rejestracja:
email: fizjokonferencja@awf.katowice.pl

Chęć uczestnictwa należy przesłać na wypełnionym formularzu zgłoszenia jako załącznik na powyższy adres. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na wskazane powyżej konto.

Pobierz formularz zgłoszenia program


Termin składania zgłoszeń: 30.10.2017


Ilość miejsc: 60 (zgłoszenia przyjmowane będą w kolejności wpływu).


Kontakt:
Sekretariat Działu Fizjoterapii SP ZOZ Repty
Jadwiga Kowalska
Krzysztof Mehlich
email: df@repty.pl
tel. 32 390 14 60

Sponsorzy warsztatów:

Spiid sp. z o.o.
Carbo Asecura S.A. Agencja Ubezpieczeniowa