Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyŚląskie Pozytywna Energia
Urząd Marszałkowski w KatowicachPlacówka Urzędu Marszłkowskiego w Katowicach
Biuletyn Informacji Publicznej
Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie pod numerem:
Telefon do GCR Repty32 39 01 303
Przyjęcie na oddział
Informacje o GCR Repty

Warunki przyjęcia do GCR "Repty"

Stacjonarna rehabilitacja lecznicza w GCR "Repty" realizowana jest jako kontynuacja leczenia szpitalnego z powodu schorzeń, urazów i operacji układu krążenia, układu nerwowego i narządu ruchu. Przyjęcie do rehabilitacji pozostaje w związku z poprzedzającym je leczeniem szpitalnym. Kierować chorych po wypisaniu ze szpitala mogą do GCR "Repty":
  • w przypadku rehabilitacji neurologicznej lekarze oddziałów neurologicznych, neurochirurgicznych, urazowo-ortopedycznych, wewnętrznych lub poradni neurologicznej i rehabilitacyjnej,
  • do rehabilitacji ogólnoustrojowej kierują lekarze oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych i urologicznych. W przypadku zaostrzeń lekarze poradni urazowo-ortopedycznej, neurologicznej lub rehabilitacyjnej,
  • w przypadku rehabilitacji kardiologicznej skierowanie powinno być wystawione przez lekarza oddziału kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chorób wewnętrznych lub poradni kardiologicznej bądź rehabilitacyjnej.
dokument do pobrania w GCR ReptySkierowanie na leczenie w GCR "Repty"