Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Dokumenty GCR Repty
Pouczenie o udostępnieniu dokumentacji medycznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Zasady dostępu do informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na rehabilitację - pacjenci ze śpiączkąDokumenty GCR Repty
Wniosek o przyjęcie - pacjenci ze śpiączkąDokumenty GCR Repty
Informacja dla pacjenta i rodziny - pacjenci ze śpiączkąDokumenty GCR Repty
Zaświadczenie o podpisie - pacjenci ze śpiączką
Dokumenty GCR Repty
Potwierdzenie przyjęcia dokumentów - pacjenci ze śpiączką
Dokumenty GCR Repty
Karta leczenie żywieniowe - pacjenci ze śpiączką
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyGcr ReptyGcr ReptyBiuletyn Informacji PublicznejFundusze Europejskie
Oferujemy pracę
Praca dla PIELĘGNIAREK
Oferta pracy dla pielęgniarekOferta pracy dla pielęgniarek
Oferujemy pracę
Praca dla lekarzy specjalistów różnych dziedzin w naszym CentrumOferta pracy w rehabilitacjiKonkursy do pracy
Dać ludziom, których choroba lub uraz uczyniły niepełnosprawnymi szansę na możliwie pełny udział w życiu społecznym i zawodowym, szansę odzyskania osobistego szczęścia i satysfakcji w nowych warunkachMisja szpitalaGórnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty

WAŻNE INFORMACJE DLA PACJENTÓW Z CHOROBAMI SERCA I ICH LEKARZY

rehabilitacja kardiologiczna

Szukasz bezpłatnej rehabilitacji kardiologicznej refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia?

Mamy dla Ciebie ważne informacje dotyczące warunków skierowania, przyjęcia oraz rehabilitacji w naszym Centrum. Zapewniamy szybkie terminy przyjęcia na oddziały rehabilitacji kardiologicznej.


Ważna informacja dla Ciebie i Twojego Lekarza:

Każdy pacjent, który choruje z powodów kardiologicznych ma prawo do rehabilitacji. W szczególności pacjenci po leczeniu choroby wieńcowej oraz pacjenci z niewydolnością serca mają zabezpieczone i opłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia prawo do rehabilitacji w warunkach oddziału rehabilitacji kardiologicznej. Pacjenci, którzy zostali poddani rehabilitacji żyją dłużej a ich jakość życia jest lepsza.

Poproś swojego lekarza kardiologa, kardiochirurga, internistę lub lekarza specjalistę rehabilitacji o skierowanie. Wymienieni lekarze specjaliści wypisują skierowanie jak do każdego oddziału szpitalnego lub na formularzu dostępnym na stronie www naszego Centrum. Wykorzystaj swoją szansę.

Szczegóły pod numerem telefonu: 323901303rehabilitacja po zawale

Informacja o zabiegach:
Stanowisko Dyrekcji GCR "Repty" w sprawie protestu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii w dniu 23.09.2019 r.

Dyrekcja GCR "Repty" w porozumieniu z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii informuje, że zaplanowane zabiegi w okresie trwania protestu pracowników Działu Fizjoterapii będą realizowane. Decyzja ta jest wynikiem wzajemnego zaufania i zrozumienia dla sytuacji placówki.

Dyrekcja kilkukrotnie spotykała się z przedstawicielami OZZPF. Podczas rozmów przedstawiona została koncepcja poprawy sytuacji reprezentowanych przez Związek członków załogi. Potwierdzono przekazanie uzyskanych przez GCR "Repty" środków w kwocie 1.600.000 zł na podwyżki dla personelu pominiętego przy dotychczasowych zmianach wynagrodzenia. Załoga wyraziła zaufanie dla zarządu i postanowiła podejść do protestu odpowiedzialnie, tak aby nie pogłębiać istniejącej trudnej sytuacji finansowej. Personel szpitala jednocześnie rozumie i wspiera postulaty OZZPF. Celem wszystkich stron jest dobro pacjentów, dlatego tym bardziej porozumienie do którego doszło, jest bardzo istotne.

Informacji dla pacjentów na temat pracy Działu Fizjoterapii udziela w godzinach od 7.15 - 14.35 sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Fizjoterapii, tel. 32 390 14 60, 32 390 14 61. Informacji dla mediów udziela rzecznik prasowy Marlena Szastok-Gazda tel. 692 081 153.
fundusze unijneProjekt - przyjazny pracodawca w GCR "Repty":
W okresie od 1.09.18 do 31.08.2019 realizowany jest w naszym szpitalu projekt "Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" - przyjazny pracodawca" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

projekt unijny
fundusze unijneProjekt - poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń kardiologicznych na terenie GCR "Repty"
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń medycznych tj. diagnozy i leczenia chorób krążenia. Cel główny projektu zbieżny jest z celem działania 10.1. RPO WSL 2014 - 2020, który brzmi "Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych".

projekt unijny
WFOŚiGW
Ochrona parku zabytkowego w Reptach
W okresie od dnie 01.04.2019 r. do 31.10.2019r. realizowany jest w naszym szpitalu projekt "Ochrona parku zabytkowego w Reptach" współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Wartość projektu to 152 490,89zł w tym dofinansowanie ze środków Funduszu 83 400,72 zł.

Oznakowanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Reptach
W okresie od dnie 01.07.2019 r. do 31.10.2019r. realizowany jest w naszym szpitalu projekt "Oznakowanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Reptach" współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Wartość projektu to 53 529,99zł w tym dofinansowanie ze środków Funduszu 30 824,00 zł.

Informacja dla osób ze znaczną niepełnosprawnością:
Zasady obowiązujące przy przyjęciu w Poradni Rehabilitacyjnej oraz przy przyjęciu do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, neurologicznej, kardiologicznej i do Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej.

rehabilitacja dla osób ze znaczną niepełnosprawnością
Śląskie

GCR "Repty" jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję