Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Dokumenty GCR Repty
Pouczenie o udostępnieniu dokumentacji medycznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Zasady dostępu do informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na rehabilitację - pacjenci ze śpiączkąDokumenty GCR Repty
Wniosek o przyjęcie - pacjenci ze śpiączkąDokumenty GCR Repty
Informacja dla pacjenta i rodziny - pacjenci ze śpiączkąDokumenty GCR Repty
Zaświadczenie o podpisie - pacjenci ze śpiączką
Dokumenty GCR Repty
Potwierdzenie przyjęcia dokumentów - pacjenci ze śpiączką
Dokumenty GCR Repty
Karta leczenie żywieniowe - pacjenci ze śpiączką
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o zgodę na ekspozycję materiałów reklamowych
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o zgodę na wizytę przedstawiciela medycznego/handlowego
Dokumenty GCR Repty
Regulamin prowadzenia reklamy na terenie GCR "Repty"
Oddanie wniosku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu prowadzenia reklamy na terenie GCR "Repty". Pobierz również regulamin i zapoznaj się z nim.

AKCEPTUJĘ - POBIERZANULUJ
Oddanie wniosku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu prowadzenia reklamy na terenie GCR "Repty". Pobierz również regulamin i zapoznaj się z nim.

AKCEPTUJĘ - POBIERZANULUJ
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyGcr ReptyBiuletyn Informacji PublicznejFundusze Europejskie
Oferujemy pracę
Praca dla PIELĘGNIAREK
Oferta pracy dla pielęgniarekOferta pracy dla pielęgniarek
Oferujemy pracę
Praca dla lekarzy specjalistów różnych dziedzin w naszym CentrumOferta pracy w rehabilitacjiKonkursy do pracy
Dać ludziom, których choroba lub uraz uczyniły niepełnosprawnymi szansę na możliwie pełny udział w życiu społecznym i zawodowym, szansę odzyskania osobistego szczęścia i satysfakcji w nowych warunkachMisja szpitalaGórnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty

WAŻNE INFORMACJE DLA PACJENTÓW Z CHOROBAMI SERCA I ICH LEKARZY

rehabilitacja kardiologiczna

Szukasz bezpłatnej rehabilitacji kardiologicznej refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia?

Mamy dla Ciebie ważne informacje dotyczące warunków skierowania, przyjęcia oraz rehabilitacji w naszym Centrum. Zapewniamy szybkie terminy przyjęcia na oddziały rehabilitacji kardiologicznej.


Ważna informacja dla Ciebie i Twojego Lekarza:

Każdy pacjent, który choruje z powodów kardiologicznych ma prawo do rehabilitacji. W szczególności pacjenci po leczeniu choroby wieńcowej oraz pacjenci z niewydolnością serca mają zabezpieczone i opłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia prawo do rehabilitacji w warunkach oddziału rehabilitacji kardiologicznej. Pacjenci, którzy zostali poddani rehabilitacji żyją dłużej a ich jakość życia jest lepsza.

Poproś swojego lekarza kardiologa, kardiochirurga, internistę lub lekarza specjalistę rehabilitacji o skierowanie. Wymienieni lekarze specjaliści wypisują skierowanie jak do każdego oddziału szpitalnego lub na formularzu dostępnym na stronie www naszego Centrum. Wykorzystaj swoją szansę.

Budynek rehabilitacji kardiologicznejOśrodek rehabilitacji kardiologicznej

Szczegóły pod numerem telefonu: 323901731, 323901771Przyjęcie na rehabilitację kardiologicznąrehabilitacja po zawale

Ważna informacja dla pacjentów

W związku z informacjami wysyłanymi przez NFZ drogą SMS-ową o zbliżającym się terminie wizyty, prosimy o konieczny kontakt telefoniczny z naszą placówką celem potwierdzenia informacji i uniknięcia nieporozumień.

List dr hab. n. med. Michała O. Zembali (Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu)

Szanowny Panie Dyrektorze,
W imieniu całego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu i kierowanemu przez Pana zespołowi za niezwykle przyjacielskie i owocne spotkanie. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem nowego budynku, który pomagał wznieść dr Oleszczyk - człowiek bliski nie tylko mnie osobiście, ale także naszemu centrum, bowiem za jego kadencji rozpoczęliśmy współpracę w zakresie rehabilitacji chorych po zabiegach kardiochirurgicznych, w tym po przeszczepie serca i po implantacji sztucznych komór serca.

Wierzę, że dziś - gdy warunki lokalowe są niezrównane, a wiedza, doświadczenie i zaangażowanie zespołu lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów bardzo wysokie, nasza współpraca będzie jeszcze lepsza. Dziękuję za Pana osobiste zaangażowanie w ten proces - obiecując ze swojej strony, gotowość do działania i kontaktu.

Pozostaję z należnym szacunkiem,
dr hab. n. med. Michał O. Zembala
Kierownik Oddziału Kardiochirurgii I Transplantologii
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Szansa na wybudzenie. Śpiączka pod kontrolą

Na terenie GCR "Repty" znajduje się Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej dla Osób Dorosłych w Stanie Śpiączki. Maksymalny czas trwania terapii to rok. Wszystkie czynności, które podejmowane będą w ramach prowadzonego oddziału prowadzić mają do pobudzania układu nerwowego pacjenta, przyczyniania się do powrotu świadomości, poprawy pracy układu krążenia i układu kostno-mięśniowego.

W ramach oddziału sprawowana jest kompleksowa opieka medyczna nad pacjentami, którzy znajdują się w stanie śpiączki, minimalnej świadomości lub pozostają bez kontaktu z powodu poważnego urazu, wypadku lub innych komplikacji stanowiących konsekwencję chorób przewlekłych.

Ulokowanie oddziału w ramach kompleksu GCR "Repty" umożliwia dostęp do szerokiej bazy sprzętu jednego z największych szpitali rehabilitacyjnych, który realizuje poszpitalną rehabilitację leczniczą. Zestawiając powyższe z ponad półwiecznym doświadczeniem zebranym w ramach istnienia szpitala, nowy Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej dla Pacjentów Dorosłych w Stanie Śpiączki w znakomity sposób przyczyni się do poprawy stanu pacjentów, którzy znajdują się w skomplikowanych stanach zdrowotnych, których konsekwencją jest stan śpiączki.

Kompleksowa opieka medyczna nad pacjentami polegać będzie między innymi na:
 • intensywnej rehabilitacji neurologicznej;
 • terapie i techniki manualne z wykorzystaniem wyspecjalizowanych metod takich jak PNF, Bobath i Vojty;
 • stymulacji polisensorycznej;
 • komunikacji z pacjentem przy wykorzystaniu innowacyjnej metody C-Eye.
Wszystkie czynności, które podejmowane będą w ramach prowadzonego oddziału prowadzić mają do pobudzania układu nerwowego pacjenta, przyczyniania się do powrotu świadomości, poprawy pracy układu krążenia i układu kostno-mięśniowego

Oddział dla pacjentów dorosłych w stanie śpiączkiOśrodek Rehabilitacji Leczniczej dla Osób Dorosłych
w Stanie Śpiączki
WARUNKI KWALIFIKACJI

Wyspecyfikowane rozpoznania (powyżej), Skala Glasgow (GSC) od 6 do 8 punktów, termin kwalifikacji:
 • nie dłuższy, niż 12 miesięcy od momentu urazu,
 • nie dłuższy niż 6 miesięcy od momentu wystąpienia śpiączki nieurazowej,
 • stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznego i  zabezpieczona drożność dróg oddechowych,
 • stabilność krążeniowa,
 • stabilność podstawowych parametrów życiowych,
 • zdiagnozowanie śpiączki,
 • stabilny stan ogólny i neurologiczny,
 • wiek pacjenta powyżej 18 roku życia,
 • zgoda rodziców lub opiekunów na stosowanie terapii określonych przez Zespół.
Pobierz ulotkę z informacjami o oddziale i warunkach przyjęcia Wybudzanie ze śpiączki
Zobacz informacje i pobierz skierowanie Wybudzanie ze śpiączki

Zobacz reportaż w TVP3 Katowice o naszym oddziale:
Reportaż o oddziale Wybudzanie ze śpiączki

Wywiad Radio Silesia o oddziale:
fundusze unijneProjekt - przyjazny pracodawca w GCR "Repty":
W okresie od 1.09.18 do 31.08.2019 realizowany jest w naszym szpitalu projekt "Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" - przyjazny pracodawca" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

projekt unijny
fundusze unijneProjekt - poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń kardiologicznych na terenie GCR "Repty"
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń medycznych tj. diagnozy i leczenia chorób krążenia. Cel główny projektu zbieżny jest z celem działania 10.1. RPO WSL 2014 - 2020, który brzmi "Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych".

projekt unijny
WFOŚiGW
Ochrona parku zabytkowego w Reptach
W okresie od dnie 01.04.2019 r. do 31.10.2019r. realizowany jest w naszym szpitalu projekt "Ochrona parku zabytkowego w Reptach" współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Wartość projektu to 152 490,89zł w tym dofinansowanie ze środków Funduszu 83 400,72 zł.

Oznakowanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Reptach
W okresie od dnie 01.07.2019 r. do 31.10.2019r. realizowany jest w naszym szpitalu projekt "Oznakowanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Reptach" współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Wartość projektu to 53 529,99zł w tym dofinansowanie ze środków Funduszu 30 824,00 zł.

Informacja dla osób ze znaczną niepełnosprawnością:
Zasady obowiązujące przy przyjęciu w Poradni Rehabilitacyjnej oraz przy przyjęciu do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, neurologicznej, kardiologicznej i do Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej.

rehabilitacja dla osób ze znaczną niepełnosprawnością
Śląskie

GCR "Repty" jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję