Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Dokumenty GCR Repty
Pouczenie o udostępnieniu dokumentacji medycznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Zasady dostępu do informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na rehabilitację chorych ze śpiączką
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyBiuletyn Informacji Publicznej
Informacje dla mediów
Informacje

Dla mediów

Dbamy o środowisko


Działalność człowieka często związana jest z ingerencją w naturę, tym bardziej działalność produkcyjna czy usługowa. Usługi medyczne nie są odosobnione, dlatego
SP ZOZ Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" opracował i wdrożył już w latach 90-tych Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, którego jeden z aspektów dotyczy ochrony naturalnego środowiska, gdyż szpital znajduje się w sercu Zespołu Krajobrazowo - Przyrodniczego "Park w Reptach i dolinie Dramy". Staramy się optymalizować skutki procesów usługowych względem środowiska. Działania te realizowane są od momentu planowania po zagospodarowanie zużytych wyrobów, oszczędne wykorzystywanie surowców, energii i wody. Przykładem tych działań to współpraca z firmami, którym przyświeca idea dbałości o naturę; to przeprowadzona w latach 2016- 2018 termomodernizacja budynków, instalacja solarna służąca podgrzewaniu wody, tworzenie zamkniętych obiegów wody z systemem jej uzdatniania i dezynfekcji. Naszą wizytówką jako placówki medycznej jest poza jakością świadczonych usług medycznych dbałość o otaczające środowisko. To dzięki wysiłkowi naszych pracowników spacer po otaczających szpital alejkach jest przyjemnością. Aby utrzymać taki stan rzeczy konieczna jest współpraca z licznymi instytucjami wspierającymi jak np.: WFOŚiGW w Katowicach, z którym realizujemy zadanie "Ochrona Parku Zabytkowego w Reptach". W ubiegłym roku zrealizowano działania na kwotę około 175.205,36 zł z czego dotacja w ramach umowy wynosiła 104.883,90 zł. Dzięki temu wsparciu przeprowadzono następujące działania: • metodą opasek lepowych z feromonami zabezpieczono 15 drzew kasztanowca przed szkodnikami,

 • wykonano cięcia pielęgnacyjno-odmładzające 4028 szt. krzewów,

 • utrzymano 580 mb. rowów melioracyjnych poprzez ich oczyszczenie,

 • pozwoleniem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach przeprowadzono cięcia formujące i pielęgnacyjne 70 drzew -celem poprawy stanu zdrowotnego starych drzew oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla korzystających z parku osób.

 • trzebież samosiewu i przerzedzania skupień na powierzchni 3ha,

 • wycinka 15 drzew niebezpiecznych (po uzyskaniu zgody Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),

 • utrzymanie 6 ha trawników i łąk parkowych poprzez koszenie i wygrabianie liści,

 • cięcia formujące 1334m2 żywopłotu,
  Na etapie realizacji jest projekt "Oznakowanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Reptach". W pierwszym etapie umowy ustawionych zostało 5 tablic przyrodniczo-edukacyjnych. Koszt projektu to 81801,54 zł.
  W okresie jesienno - wiosennym nasi pracownicy dbali o utrzymanie trawników, dróg, alejek spacerowych i parkingów. Systematycznie starano się utrzymać estetykę otoczenia szpitala poprzez zbieranie śmieci, zamiatanie placów i dziedzińców, konserwację koszy i ławek, przekładanie nawierzchni chodników, ustawiania zapór z kamieni lub gazonów, wyrównywanie kolein po pojazdach. Pozyskane drewno użytkowe zostało wykorzystane do renowacji ławek i siedzisk parkowych.
  Realizacja tych zadań przyczyniła się do utrzymania i ochrony założeń parkowych, poprawy estetyki oraz stworzenia powierzchni zdatnych do rekreacji i odpoczynku. Nasz wysiłek doceniany jest przez ludzi przebywających w szpitalu jak również tych którzy przyjeżdżają tutaj w celach wypoczynku.

  Marlena Szastok-Gazda
  Rzecznik prasowy

dokument do pobrania zdjęcia

informacje rzecznika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję