Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiejwysoki kontrasttekst o normlanej wielkościzmniejsz tekstpowiększ tekstfacebook
Logo "Repty" GCR

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka


Aktualności

Dodano: 05.08.2019

DBAMY O ŚRODOWISKO

Działalność człowieka często związana jest z ingerencją w naturę, tym bardziej działalność produkcyjna czy usługowa. Usługi medyczne nie są odosobnione, dlatego
SP ZOZ Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" opracował i wdrożył już w latach 90-tych Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, którego jeden z aspektów dotyczy ochrony naturalnego środowiska, gdyż szpital znajduje się w sercu Zespołu Krajobrazowo - Przyrodniczego "Park w Reptach i dolinie Dramy". Staramy się optymalizować skutki procesów usługowych względem środowiska. Działania te realizowane są od momentu planowania po zagospodarowanie zużytych wyrobów, oszczędne wykorzystywanie surowców, energii i wody. Przykładem tych działań to współpraca z firmami, którym przyświeca idea dbałości o naturę; to przeprowadzona w latach 2016- 2018 termomodernizacja budynków, instalacja solarna służąca podgrzewaniu wody, tworzenie zamkniętych obiegów wody z systemem jej uzdatniania i dezynfekcji. Naszą wizytówką jako placówki medycznej jest poza jakością świadczonych usług medycznych dbałość o otaczające środowisko. To dzięki wysiłkowi naszych pracowników spacer po otaczających szpital alejkach jest przyjemnością. Aby utrzymać taki stan rzeczy konieczna jest współpraca z licznymi instytucjami wspierającymi jak np.: WFOŚiGW w Katowicach, z którym realizujemy zadanie "Ochrona Parku Zabytkowego w Reptach". W ubiegłym roku zrealizowano działania na kwotę około 175.205,36 zł z czego dotacja w ramach umowy wynosiła 104.883,90 zł. Dzięki temu wsparciu przeprowadzono następujące działania:
 • metodą opasek lepowych z feromonami zabezpieczono 15 drzew kasztanowca przed szkodnikami,
 • wykonano cięcia pielęgnacyjno-odmładzające 4028 szt. krzewów,
 • utrzymano 580 mb. rowów melioracyjnych poprzez ich oczyszczenie,
 • pozwoleniem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach przeprowadzono cięcia formujące i pielęgnacyjne 70 drzew -celem poprawy stanu zdrowotnego starych drzew oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla korzystających z parku osób.
 • trzebież samosiewu i przerzedzania skupień na powierzchni 3ha,
 • wycinka 15 drzew niebezpiecznych (po uzyskaniu zgody Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),
 • utrzymanie 6 ha trawników i łąk parkowych poprzez koszenie i wygrabianie liści,
 • cięcia formujące 1334m2 żywopłotu,
  Na etapie realizacji jest projekt "Oznakowanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Reptach". W pierwszym etapie umowy ustawionych zostało 5 tablic przyrodniczo-edukacyjnych. Koszt projektu to 81801,54 zł.
  W okresie jesienno - wiosennym nasi pracownicy dbali o utrzymanie trawników, dróg, alejek spacerowych i parkingów. Systematycznie starano się utrzymać estetykę otoczenia szpitala poprzez zbieranie śmieci, zamiatanie placów i dziedzińców, konserwację koszy i ławek, przekładanie nawierzchni chodników, ustawiania zapór z kamieni lub gazonów, wyrównywanie kolein po pojazdach. Pozyskane drewno użytkowe zostało wykorzystane do renowacji ławek i siedzisk parkowych.
  Realizacja tych zadań przyczyniła się do utrzymania i ochrony założeń parkowych, poprawy estetyki oraz stworzenia powierzchni zdatnych do rekreacji i odpoczynku. Nasz wysiłek doceniany jest przez ludzi przebywających w szpitalu jak również tych którzy przyjeżdżają tutaj w celach wypoczynku.
  Marlena Szastok-Gazda
  Rzecznik prasowy

Dokumenty do pobrania

zdjęciazdjęcia

Śląskie
"Repty" GCR jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję