Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiejwysoki kontrasttekst o normlanej wielkościzmniejsz tekstpowiększ tekstfacebook
Logo "Repty" GCR

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach


Projekty unijne

Fundusze europejskie

Dobra ergonomia pracy - przyjazny Pracodawca!

Projekt (WND-RPSL.08.03.02-24-04EH/19) w okresie od 01.09.2020 do 28.02.2023 będzie obejmował działania niwelujące zdrowotne czynniki ryzyka zidentyfikowane w wyniku dokonanej analizy w "Repty" GCR na stanowiskach pracy 333 osób, w tym 217 kobiet i 216 mężczyzn (152 osób w wieku 50+, 92 kobiety i 60 mężczyzn), tj. pracowników pionu administracyjnego: sekretarek medycznych, pracowników administracyjnych, pionu medycznego: lekarzy, fizjoterapeutów oraz pracowników działu technicznego i obsługi - poprzez m.in. zakup sprzętu zwiększającego ergonomię warunków pracy, a także prowadzenie działań szkoleniowych w zakresie eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka.

Celem projektu jest w okresie realizacji, tj. od 01.09.2020 - 28.02.2023: eliminacja zdiagnozowanych czynników ryzyka w miejscu pracy i poprawa warunków pracy 333 osób (217Ki 116M), w tym 152 osób (92K i 60M) w wieku 50+, wprowadzenie ergonomicznych rozwiązań połączonych z działaniami szkoleniowymi - minimalizujących negatywne skutki zidentyfikowanych ryzyk.

Informacje o projekcie:

 • Wartość projektu - 1 502 436,00 zł.
 • Wartość dofinansowania - 1 322 143,68 zł.
 • Wkład Funduszy Europejskich - 1 277 070,60 zł.
 • Wkład Budżetu Państwa - 45 073,08 zł.
 • Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego w wysokości - 180 000,00 zł.
 • Wskaźniki produktu - liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 152 osoby (92 kobiety, 60 mężczyzn).
 • Wskaźniki rezultatu - liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 284 osoby (186 kobiety, 98 mężczyzn).

Efekty projektu:

 • Poprawa ergonomii i jakości pracy,
 • Wydłużenie okresu aktywności zawodowej personelu,
 • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych,
 • Zabezpieczenie potrzeb medycznych mieszkańców województwa śląskiego.
Śląskie
"Repty" GCR jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, ul.Śniadeckiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję