Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiej
Logo GCR "Repty"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka


Projekty unijne

Fundusze europejskie

Dobra ergonomia pracy - przyjazny Pracodawca!

Projekt (WND-RPSL.08.03.02-24-04EH/19) w okresie od 01.09.2020 do 31.12.2021 będzie obejmował działania niwelujące zdrowotne czynniki ryzyka zidentyfikowane w wyniku dokonanej analizy w GCR "Repty" na stanowiskach pracy 333 osób, w tym 217 kobiet i 216 mężczyzn (152 osób w wieku 50+, 92 kobiety i 60 mężczyzn), tj. pracowników pionu administracyjnego: sekretarek medycznych, pracowników administracyjnych, pionu medycznego: lekarzy, fizjoterapeutów oraz pracowników działu technicznego i obsługi - poprzez m.in. zakup sprzętu zwiększającego ergonomię warunków pracy, a także prowadzenie działań szkoleniowych w zakresie eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka.

Informacje o projekcie:

  • Wartość projektu - 1 502 436,00 zł.
  • Wkład Funduszy Europejskich - 1 322 143,68 zł.
  • Wskaźniki produktu - liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 152 osoby (92 kobiety, 60 mężczyzn).
  • Wskaźniki rezultatu - liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 284 osoby (186 kobiety, 98 mężczyzn).
Śląskie
GCR "Repty" jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję