Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiej
Logo GCR "Repty"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka


Dokumentacja medyczna

Informacja o brakowaniu i planowanym zniszczeniu dokumentacji medycznej pacjentów leczących się w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "REPTY" im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach w roku 1994 i 1995.

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" im. Gen. Jerzego Ziętka uprzejmie informuje, że pacjenci Szpitala, ich przedstawiciele ustawowi albo osoby upoważnione przez pacjenta do uzyskania dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia, mogą odebrać w/w dokumentację po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem Archiwum Zakładowego, nr tel. 32 390 14 15.

Pisemne wnioski o wydanie dokumentacji medycznej należy kierować na adres:

SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka
ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry.

Odbiór dokumentacji możliwy jest po osobistym wstawiennictwie, okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego uprawnienie do odbioru tej dokumentacji (ewentualnie z pisemnym upoważnieniem pacjenta).

Zniszczenie dokumentacji nastąpi po dniu 10.12.2017

Podstawa prawna: §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 252 poz. 1697 z późn. zm.).

Inspektor Ochrony Danych wypełnia swoje zadania należycie z uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

Dokumenty do pobrania

dokument do pobrania w GCR ReptyInformacja o brakowaniu

dokument do pobrania w GCR ReptyWniosek o wydanie dokumentacji medycznej przeznaczonej do brakowania

Śląskie
GCR "Repty" jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję