Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiej
Logo GCR "Repty"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka


Informacje dla mediów

DZIESIĘĆ LAT WSPÓŁPRACY MIĘDZY GCR ?REPTY? A FUNDACJĄ F?RST DONNERSMARCK STIFTUNG

Dziesięć lat temu, 6 listopada 2009 roku w Berlinie odbyła się kolejna uroczystość wręczenia nagrody naukowej Fundacji Księcia Donnersmarcka (Forschungpreis der Fürst Donnersmarck Stiftung). Po głównej części uroczystości Książę Guidotto Henckel von Donnersmarck i Dyrektor GCR "REPTY" Krystian Oleszczyk podpisali porozumienie o współpracy. Umowa dotyczyła wymiany doświadczeń w zakresie neurorehabilitacji, wizyt szkoleniowych fizjoterapeutów w partnerskich ośrodkach w Reptach i w Berlinie a także wspólnej organizacji konferencji naukowych i szkoleniowych.
W preambule umowy zwrócono uwagę na trzy wartości stanowiące filar współpracy. Są to: służba osobom niepełnosprawnym realizowana w ramach poszpitalnej rehabilitacji (obie strony prowadzą ośrodki rehabilitacyjne o profilu neurologicznym), historyczne i geograficzne wątki związane z śląskim rozdziałem dziejów rodu Henckel von Donnersmarck i wola wypełnienia istotnymi treściami i działaniami procesu pojednania oraz dobrosąsiedzkich relacji sąsiadujących ze sobą w Unii Europejskiej państw i narodów: Polski Niemiec, Polaków i Niemców.
Minione dziesięciolecie to historia licznych znaczących wydarzeń, które pokrótce wymienię. Dziewięciu fizjoterapeutów z GCR "REPTY" odbyło kilkudniowe szkolenia w P.A.N. Centrum w Berlinie. Fizjoterapeuci z berlińskiego centrum rehabilitacji dwa razy odbyli pobyty szkoleniowe w naszym ośrodku (pięć osób). Dwaj niepełnosprawni podopieczni naszego szpitala rehabilitacyjnego odbyli turnusy wypoczynkowe w ośrodku Fundacji w Rheinsbergu.
W sierpniu 2013 roku zorganizowaliśmy w ogrodach Villa Donnersmarck Letni Festyn Polski. Pierogi Pani Joli Bambynek, polskie jabłka i słodycze są do dziś wspominane w Berlinie.
Przedstawiciele obu stron uczestniczyli łącznie w pięciu konferencjach naukowych. W ich przebiegu wygłoszono pięć wystapień pochodzących z GCR "REPTY". Liderami współpracy naukowej byli panowie: prof. Stephen Bamborschke i prof. Józef Opara. W okresie dziesięciolecia sześć razy gościliśmy w Tarnowskich Górach przedstawicieli kierownictwa Fundacji Księcia Donnersmarcka, nasze oficjalne delegacje wyjeżdżały do Berlina także sześć razy. Spotkania gremiów kierowniczych obu stron służyły planowaniu wspólnych wydarzeń, roboczym ustaleniom dotyczących współpracy a także omówieniu i posumowaniu już zrealizowanych. Szczególnie uroczyste wizyty towarzyszyły obchodom 50 - lecia GCR "REPTY" w roku 2011 i 100 - lecia Fundacji w roku 2016. Znaczącym owocem współpracy było utworzenie w naszym szpitalu nowoczesnej pracowni czynności życia codziennego w ramach terapii zajęciowej. Wykorzystaliśmy bogate doświadczenia naszych Partnerów. W dniu oddania pracowni do użytku naszym pacjentom, delegacja Fundacji odwiedziła GCR "REPTY" i przekazała do pracowni część cennego, praktycznego wyposażenia.
W środę 20 listopada br. w Villa Dornersmarck w Berlinie odbyło się spotkanie ewaluacyjne z okazji dziesiątej rocznicy współpracy między GCR "REPTY" a fundacją Fürst Donnersmarck Stiftung. Fundacje reprezentowali: dyrektor Wolfgang Schrödter, prof. Stephan Bamborschke, dr Thomas Golka, dr Sebastian Weinert, Christian K?gel i Jörn Lumpe. Delegację polską stanowili: dyrektor Norbert Komar, prof. Józef Opara, dr Krystian Oleszczyk i dr Jarosław Szczygieł. W pierwszej części spotkania podsumowano dziesięcioletnią współpracę. Dr Thomas Golka przedstawił prezentację stanowiącą kronikę wydarzeń z perspektywy strony niemieckiej. Dr Krystian Oleszczyk w swojej pracy opartej na relacjach ze szpitalnego biuletynu "Wieści z Rept" zaprezentował krok po kroku dziesięcioletnią, polską perspektywę współpracy. Profesor Józef Opara i dr Jarosław Szczygieł przedstawili historię kontaktów naukowych GCR "REPTY" z berlińską Fundacją.
Po przerwie przedmiotem dyskusji były perspektywy dalszej współpracy. Dyrektor Wolfgang Schrödter podkreślił na wstępie, że obok kontynuowania szerokiego wachlarza aktywności już sprawdzonych, priorytetem Fundacji w najbliższej perspektywie będzie rozwój naukowy. Szczególnym obszarami zainteresowania będą: losy pacjentów rehabilitowanych po udarach mózgu w P.A.N. Zentrum a także modele samoorganizacji i wzajemnego wsparcia osób niepełnosprawnych. Także dyrektor Norbert Komar przedstawił zamiar powołania przy GCR "REPTY" rady naukowej. Zaplanowano znaczącą międzynarodową konferencję naukową w Tarnowskich Górach w roku 2021 z okazji jubileuszu 60 - lecia GCR "REPTY". W roku następnym w Berlinie odbędzie się międzynarodowa konferencja dotycząca problemów osób niepełnosprawnych (samoorganizacja i wzajemne wsparcie).
Wieczorem w restauracji Remise w pałacu Schloss Glienicke odbyła się uroczysta kolacja z udziałem członków rady nadzorczej Fürst Donnersmarck Stiftung. Okolicznościowe toasty wygłosili: Książę Guidotto Henckel von Donnersmarck, dyrektor Norbert Komar. Oby nadchodząca dekada stanowiła owocną kontynuację dotychczasowej współpracy.
Dr Krystian Oleszczyk

Dokumenty do pobrania

DZIESIĘĆ LAT WSPÓŁPRACY MIEDZY GCR ?REPTY? a FUNDACJĄ F?RST DONNERSMARCK STIFTUNGDZIESIĘĆ LAT WSPÓŁPRACY MIEDZY GCR ?REPTY? a FUNDACJĄ F?RST DONNERSMARCK STIFTUNG

Śląskie
GCR "Repty" jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję