Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiejwysoki kontrasttekst o normlanej wielkościzmniejsz tekstpowiększ tekstfacebook
Logo "Repty" GCR

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka


Aktualności

Dodano: 03.12.2019

DZIESIĘĆ LAT WSPÓŁPRACY MIĘDZY GCR REPTY A FUNDACJĄ KSIĘCIA DONNERSMARCKA

Dziesięć lat temu, 6 listopada 2009 roku w Berlinie odbyła się kolejna uroczystość wręczenia nagrody naukowej Fundacji Księcia Donnersmarcka (Forschungpreis der Fürst Donnersmarck Stiftung). Po głównej części uroczystości Książę Guidotto Henckel von Donnersmarck i Dyrektor GCR "REPTY" Krystian Oleszczyk podpisali porozumienie o współpracy. Umowa dotyczyła wymiany doświadczeń w zakresie neurorehabilitacji, wizyt szkoleniowych fizjoterapeutów w partnerskich ośrodkach w Reptach i w Berlinie a także wspólnej organizacji konferencji naukowych i szkoleniowych.
W preambule umowy zwrócono uwagę na trzy wartości stanowiące filar współpracy. Są to: służba osobom niepełnosprawnym realizowana w ramach poszpitalnej rehabilitacji (obie strony prowadzą ośrodki rehabilitacyjne o profilu neurologicznym), historyczne i geograficzne wątki związane z śląskim rozdziałem dziejów rodu Henckel von Donnersmarck i wola wypełnienia istotnymi treściami i działaniami procesu pojednania oraz dobrosąsiedzkich relacji sąsiadujących ze sobą w Unii Europejskiej państw i narodów: Polski Niemiec, Polaków i Niemców.
Minione dziesięciolecie to historia licznych znaczących wydarzeń, które pokrótce wymienię. Dziewięciu fizjoterapeutów z GCR "REPTY" odbyło kilkudniowe szkolenia w P.A.N. Centrum w Berlinie. Fizjoterapeuci z berlińskiego centrum rehabilitacji dwa razy odbyli pobyty szkoleniowe w naszym ośrodku (pięć osób). Dwaj niepełnosprawni podopieczni naszego szpitala rehabilitacyjnego odbyli turnusy wypoczynkowe w ośrodku Fundacji w Rheinsbergu.
W sierpniu 2013 roku zorganizowaliśmy w ogrodach Villa Donnersmarck Letni Festyn Polski. Pierogi Pani Joli Bambynek, polskie jabłka i słodycze są do dziś wspominane w Berlinie.
Przedstawiciele obu stron uczestniczyli łącznie w pięciu konferencjach naukowych. W ich przebiegu wygłoszono pięć wystapień pochodzących z GCR "REPTY". Liderami współpracy naukowej byli panowie: prof. Stephen Bamborschke i prof. Józef Opara. W okresie dziesięciolecia sześć razy gościliśmy w Tarnowskich Górach przedstawicieli kierownictwa Fundacji Księcia Donnersmarcka, nasze oficjalne delegacje wyjeżdżały do Berlina także sześć razy. Spotkania gremiów kierowniczych obu stron służyły planowaniu wspólnych wydarzeń, roboczym ustaleniom dotyczących współpracy a także omówieniu i posumowaniu już zrealizowanych. Szczególnie uroczyste wizyty towarzyszyły obchodom 50 - lecia GCR "REPTY" w roku 2011 i 100 - lecia Fundacji w roku 2016. Znaczącym owocem współpracy było utworzenie w naszym szpitalu nowoczesnej pracowni czynności życia codziennego w ramach terapii zajęciowej. Wykorzystaliśmy bogate doświadczenia naszych Partnerów. W dniu oddania pracowni do użytku naszym pacjentom, delegacja Fundacji odwiedziła GCR "REPTY" i przekazała do pracowni część cennego, praktycznego wyposażenia.
W środę 20 listopada br. w Villa Dornersmarck w Berlinie odbyło się spotkanie ewaluacyjne z okazji dziesiątej rocznicy współpracy między GCR "REPTY" a fundacją Fürst Donnersmarck Stiftung. Fundacje reprezentowali: dyrektor Wolfgang Schrödter, prof. Stephan Bamborschke, dr Thomas Golka, dr Sebastian Weinert, Christian K?gel i Jörn Lumpe. Delegację polską stanowili: dyrektor Norbert Komar, prof. Józef Opara, dr Krystian Oleszczyk i dr Jarosław Szczygieł. W pierwszej części spotkania podsumowano dziesięcioletnią współpracę. Dr Thomas Golka przedstawił prezentację stanowiącą kronikę wydarzeń z perspektywy strony niemieckiej. Dr Krystian Oleszczyk w swojej pracy opartej na relacjach ze szpitalnego biuletynu "Wieści z Rept" zaprezentował krok po kroku dziesięcioletnią, polską perspektywę współpracy. Profesor Józef Opara i dr Jarosław Szczygieł przedstawili historię kontaktów naukowych GCR "REPTY" z berlińską Fundacją.
Po przerwie przedmiotem dyskusji były perspektywy dalszej współpracy. Dyrektor Wolfgang Schrödter podkreślił na wstępie, że obok kontynuowania szerokiego wachlarza aktywności już sprawdzonych, priorytetem Fundacji w najbliższej perspektywie będzie rozwój naukowy. Szczególnym obszarami zainteresowania będą: losy pacjentów rehabilitowanych po udarach mózgu w P.A.N. Zentrum a także modele samoorganizacji i wzajemnego wsparcia osób niepełnosprawnych. Także dyrektor Norbert Komar przedstawił zamiar powołania przy GCR "REPTY" rady naukowej. Zaplanowano znaczącą międzynarodową konferencję naukową w Tarnowskich Górach w roku 2021 z okazji jubileuszu 60 - lecia GCR "REPTY". W roku następnym w Berlinie odbędzie się międzynarodowa konferencja dotycząca problemów osób niepełnosprawnych (samoorganizacja i wzajemne wsparcie).
Wieczorem w restauracji Remise w pałacu Schloss Glienicke odbyła się uroczysta kolacja z udziałem członków rady nadzorczej Fürst Donnersmarck Stiftung. Okolicznościowe toasty wygłosili: Książę Guidotto Henckel von Donnersmarck, dyrektor Norbert Komar. Oby nadchodząca dekada stanowiła owocną kontynuację dotychczasowej współpracy.
Dr Krystian Oleszczyk

Dokumenty do pobrania

DZIESIĘĆ LAT WSPÓŁPRACY MIEDZY GCR ?REPTY? a FUNDACJĄ F?RST DONNERSMARCK STIFTUNGDZIESIĘĆ LAT WSPÓŁPRACY MIEDZY GCR ?REPTY? a FUNDACJĄ F?RST DONNERSMARCK STIFTUNG

Śląskie
"Repty" GCR jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję