Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiejwysoki kontrasttekst o normlanej wielkościzmniejsz tekstpowiększ tekstfacebook
Logo "Repty" GCR

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach


Projekty unijne

Fundusze europejskie

Ergonomia w pracy źródłem zdrowia pracowników

Celem projektu jest w okresie jego realizacji, tj. 01.04.2023 – 14.08.2023 eliminowanie zdiagnozowanych czynników ryzyka w miejscu pracy i poprawa warunków pracy 103 osób - (92K i 11M), w tym 46 osób (44 K i 2M) w wieku 50+., wprowadzenie ergonomicznych rozwiązań połączonych z działaniami szkoleniowymi zmniejszających wystąpienie ryzyka w przyszłości i poprzez powyższe wdrożenie rozwiązań organizacyjnych służących efektywniejszemu zarządzaniu personelem, w szczególności w wieku 50+, z uwzględnieniem zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez GCR "Repty".

Grupą docelową w projekcie są pracownicy "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Generała Jerzego Ziętka zatrudnieni na co najmniej 0,5 etatu.

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie (osoby).

Ogółem wartość docelowa - 46.

 • Wartość docelowa - kobiety: 44.
 • Wartość docelowa - mężczyźni: 2.
Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (osoby).

Ogółem wartość docelowa - 98.

 • Wartość docelowa - kobiety: 88.
 • Wartość docelowa - mężczyźni: 10.

Finansowanie projektu:

 • Wartość całkowita - 479 375,00 zł.
 • Koszty kwalifikowane - 479 375,00 zł.
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej - 407 468,75 zł (85,00%).

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

 • Poprawa ergonomii i jakości pracy.
 • Poprawa stanu zdrowia personelu medycznego.
 • Wydłużenie okresu aktywności zawodowej.
 • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych na terenie województwa śląskiego.
Śląskie
"Repty" GCR jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, ul.Śniadeckiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję