Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiejwysoki kontrasttekst o normlanej wielkościzmniejsz tekstpowiększ tekstfacebook
Logo "Repty" GCR

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach


Projekty unijne

Fundusze europejskie

Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń kardiologicznych na terenie "Repty" GCR

Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń medycznych tj. diagnozy i leczenia chorób krążenia. Cel główny projektu zbieżny jest z celem działania 10.1. RPO WSL 2014 - 2020, który brzmi "Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych". Projekt obejmuje zakup urządzeń medycznych, sprzętu towarzyszącego wspomagającego funkcjonowanie poradni kardiologicznej, zarządzanie projektem oraz czynności promocyjne.

Obszarem oddziaływania projektu będzie województwo śląskie. Efektem realizacji projektu będzie:

  • przyspieszenie procesu diagnozy i leczenia dzięki współpracy jednostek medycznych na wszystkich szczeblach,
  • wzrost jakości udzielanych świadczeń medycznych,
  • wzrost poziomu zdrowotności ludności oraz jakości życia,
  • poprawa efektywności udzielanych świadczeń na wszystkich etapach leczenia pacjenta poprzez wykorzystanie opieki skoordynowanej,
  • racjonalizacja kosztów leczenia w związku z wykorzystaniem opieki skoordynowanej,
  • poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego, w szczególności pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi.

Informacje o projekcie:

  • Wartość całkowita - 453 783,57 zł.
  • Koszty kwalifikowane - 453 783,57 zł.
  • Dofinansowanie ogółem - 385 716,03 zł.
  • Dofinansowanie UE - 385 716,03 zł.
Śląskie
"Repty" GCR jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, ul.Śniadeckiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję