Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiej
Logo GCR "Repty"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka


Projekty unijne

Fundusze europejskie

Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń kardiologicznych na terenie GCR "Repty"

Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń medycznych tj. diagnozy i leczenia chorób krążenia. Cel główny projektu zbieżny jest z celem działania 10.1. RPO WSL 2014 - 2020, który brzmi "Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych". Projekt obejmuje zakup urządzeń medycznych, sprzętu towarzyszącego wspomagającego funkcjonowanie poradni kardiologicznej, zarządzanie projektem oraz czynności promocyjne.

Obszarem oddziaływania projektu będzie województwo śląskie. Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

  • Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 7400 osób/rok.
  • Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt.
  • Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej: 475 999,99 zł.
  • Wartość projektu: 519 191,19 zł.
  • Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 441 312,51 zł.
Śląskie
GCR "Repty" jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję