Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyBiuletyn Informacji Publicznej
Wejście do budynku
Informacje o GCR Repty

Rozbudowa szpitala

W okresie od 19 czerwca 2017 do grudnia 2019 roku realizowana będzie rozbudowa budynku szpitalnego Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach. Kontynuowane również będą także prace związane z termomodernizacją obiektów Centrum, w szczególności z wymianą centralnego ogrzewania.

Z uwagi na długą kolejkę oczekujących, stały napływ nowych skierowań i regulacje prawne dotyczące możliwości odroczenia leczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie można w okresie kilkudziesięciu miesięcy zawiesić działalności szpitala, ośrodka dziennej rehabilitacji i poradni i w ten sposób pozbawić tysiące pacjentów rehabilitacji leczniczej.

Szpital nasz zlokalizowany jest na terenie zabytkowego parku krajobrazowego „Park w Reptach i Dolina Dramy”. Jest to wielkie publiczne dobro, które także w okresie rozbudowy, wymaga troski i ochrony.

Ze względu na konieczność zrealizowania tych ważnych dla przyszłości pacjentów i szpitala inwestycji wystąpią pewne niedogodności i ograniczenia, szczególnie w zakresie ruchu pojazdów i ich parkowania. Zmiany w organizacji ruchu samochodów podyktowane są koniecznością ciągłego zapewnienia dojazdu na teren budowy samochodów, sprzętu, maszyn budowlanych itp.

W związku z powyższym postanawia się, co następuje:

TRANSPORT PUBLICZNY
1. Zaleca się, aby pacjenci i pracownicy w maksymalnym stopniu korzystali z transportu publicznego.
2. Linie autobusowe nr 1, 135, 142, 153, 614, 780 będą obsługiwane do przystanku autobusowego na ulicy Pyskowickiej w Starych Tarnowicach (przy szpitalu), skąd MZKP uruchomi linię wahadłową obsługiwaną mikrobusem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, który umożliwi dojazd (w systemie przesiadkowym) do GCR "Repty" i innych obiektów w parku zabytkowym.

PARKOWANIE
1. Płatny parking dla pacjentów przy wjeździe na teren parku (przy szlabanie) będzie działał na dotychczasowych zasadach.
2. Oznakowane numerami rejestracyjnymi miejsca parkingowe dla uprawnionych pracowników GCR "Repty", będą zarezerwowane na dotychczasowych zasadach.
3. Dopuszcza się wjazd i ograniczone parkowanie (do 30 minut) w celu dowozu chorych do Izby Przyjęć, wyjazdu chorych po wypisaniu lub dojazdu do poradni i ośrodka dziennej rehabilitacji kardiologicznej.
4. W okresie realizacji inwestycji zlikwidowane będą miejsca parkingowe na wydzielonym pasie jednokierunkowej drogi dojazdowej (pętla jednokierunkowa).
5. Pozostałe place parkingowe w okolicach ronda (od strony południowej) funkcjonować będą na dotychczasowych zasadach.
6. Za zgodą Burmistrza Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach dla pracowników zostanie udostępniony tymczasowy parking na alei parkowej prowadzącej od ronda do ulicy Repeckiej.

BEZPIECZEŃSTWO
1. Pacjentom, pracownikom i osobom odwiedzającym zaleca się szczególną ostrożność i unikanie przebywania w pobliżu drogi dojazdowej do budowy.
2. Z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów, pracowników i osób odwiedzających szpital i park, a także ze względu na konieczność zapewnienia sprawnego dojazdu do budowy, w przypadku nieprzestrzegania znaków drogowych i zasad podanych powyżej wzywana będzie Policja, w sytuacjach tego wymagających nastąpi usunięcie pojazdu i jego transport na parking strzeżony (na koszt właściciela).

Naszych pacjentów, ich rodziny, bliskich oraz osoby odwiedzające szpital i park pragniemy zapewnić, że Dyrekcja oraz pracownicy GCR "Repty" dołożą wszelkich starań, aby leczenie i rehabilitacja uprawnionych obywateli przebiegała sprawnie i bezpiecznie.

Dziękujemy za wyrozumiałość. Czas budowy i ograniczeń przeminie, a dobro publiczne pozostanie.

dokument do pobrania w GCR ReptyKomunikat Dyrektora Naczelnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję