Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyBiuletyn Informacji Publicznej
Wejście do budynku
Informacje o GCR Repty

Ogłoszenia

Informacja o brakowaniu i planowanym zniszczeniu dokumentacji medycznej pacjentów leczących się w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "REPTY" im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach w roku 1994 i 1995.

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" im. Gen. Jerzego Ziętka uprzejmie informuje, że pacjenci Szpitala, ich przedstawiciele ustawowi albo osoby upoważnione przez pacjenta do uzyskania dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia, mogą odebrać w/w dokumentację po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem Archiwum Zakładowego, nr tel. 32 390 14 15

Pisemne wnioski o wydanie dokumentacji medycznej należy kierować na adres:

SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka
ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry

Odbiór dokumentacji możliwy jest po osobistym wstawiennictwie, okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego uprawnienie do odbioru tej dokumentacji (ewentualnie z pisemnym upoważnieniem pacjenta).Zniszczenie dokumentacji nastąpi po dniu 10.12.2017

Podstawa prawna: §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 252 poz. 1697 z późn. zm.).

dokument do pobrania w GCR ReptyInformacja o brakowaniu
dokument do pobrania w GCR ReptyWniosek o wydanie dokumentacji medycznej przeznaczonej do brakowania
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję