Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyBiuletyn Informacji Publicznej
Ochrona przyrody w CGR Repty

Informacja o aspektach środowiskowych

Dyrekcja GCR "Repty" informuje, że podjęła decyzję o informowaniu społeczeństwa, mediów oraz jednostek samorządu terytorialnego o aspektach środowiskowych związanych z działalnością Centrum.

Takie postępowanie jest zalecane z normą EN ISO 14001: 2004, którą wdrażamy dla utrzymania posiadanych przez nas certyfikatów Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego, o czym powszechnie wiadomo, gdyż o uzyskanie takich certyfikatów usilnie zabiegaliśmy i w roku 2004 uzyskaliśmy je. Celem informowania otoczenia władz o aspektach środowiskowych istniejących w związku z naszym funkcjonowaniem jest podanie publicznemu osądowi poprawności sposobu ujawniania tych aspektów, kwalifikowanie ich do grupy bardziej lub mniej znaczących, ocena efektów i skuteczności działań podjętych dla zmniejszenia liczby i wpływu aspektów negatywnych na środowisko naturalne oraz komfort współżycia społeczności lokalnej z naszym Centrum.

Ewentualne opinie, uwagi i sugestie dotyczące aspektów środowiskowych GCR "Repty", które dzięki tej informacji dotrą do nas z zewnątrz będą brane pod uwagę przy weryfikacji obecnej listy aspektów środowiskowych, typowaniu znaczących aspektów środowiskowych i opracowaniu programu polityki i działań środowiskowych.

Znaczące aspekty środowiskowe:
 • Odpady medyczne.
 • Odpady niebezpieczne.
 • Utrzymanie zabytkowego drzewostanu.
 • Ścieki.
Lista aspektów środowiskowych:
 • Odpady medyczne.
 • Odpady niebezpieczne.
 • Odpady inne niż niebezpieczne.
 • Utrzymanie zabytkowego drzewostanu.
 • Pobór wody z ujęcia "Rept".
 • Emisja zanieczyszczeń do atmosfery ze spalin benzyn i olejów napędowych.
 • Wycieki niekontrolowane oleju opałowego.
 • Przeterminowane środki dezynfekcyjne.
 • Opakowania po środkach dezynfekcyjnych.
 • Opakowania po lekarstwach.
 • Odpady po remontach.
 • Emisja ciepła do atmosfery.
 • Ścieki.
 • Promieniowanie jonizujące w RTG.
 • Emisja hałasu.
 • Zużycie energii elektrycznej.
 • Azbest w przewodach wentylacyjnych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję