Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiejwysoki kontrasttekst o normlanej wielkościzmniejsz tekstpowiększ tekstfacebook
Logo "Repty" GCR

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach


Ogłoszenia

Aktualizacja: 10.11.2023

Zasady odwiedzin pacjentów w SP ZOZ "Repty" Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. J. Ziętka w Tarnowskich Górach.

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.

Odwiedziny pacjentów przebywających w Centrum odbywają się zgodnie z poniższymi zasadami:

  • Pacjent ma prawo do odwiedzin osób bliskich codziennie.
  • Centrum nie ogranicza czasu odwiedzin pacjentów.
  • Kontakt z osobami bliskimi nie może zakłócać trybu leczenia, utrudniać pracy personelu i nie może być uciążliwy dla innych pacjentów.
  • Każdy odwiedzający ma możliwość zdezynfekowania rąk w holu głównym, przed wejściem na oddziały oraz w każdej sali chorego.
  • Personel informuje osoby odwiedzające o konieczności dezynfekcji rąk bezpośrednio przed kontaktem z pacjentem.
  • Personel podmiotu leczniczego dba o regularne wietrzenie, czyszczeme i dezynfekcję pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny.
  • Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów - wyjątek stanowią sytuacje szczególe np. wizyty pożegnalne u pacjentów, wówczas osoba zainteresowana odwiedzinami kontaktuje się telefonicznie lub osobiście z Kierownikiem danego oddziału.
Śląskie
"Repty" GCR jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, ul.Śniadeckiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję