Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Dokumenty GCR Repty
Pouczenie o udostępnieniu dokumentacji medycznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Zasady dostępu do informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na rehabilitację - pacjenci ze śpiączkąDokumenty GCR Repty
Wniosek o przyjęcie - pacjenci ze śpiączkąDokumenty GCR Repty
Informacja dla pacjenta i rodziny - pacjenci ze śpiączkąDokumenty GCR Repty
Zaświadczenie o podpisie - pacjenci ze śpiączką
Dokumenty GCR Repty
Potwierdzenie przyjęcia dokumentów - pacjenci ze śpiączką
Dokumenty GCR Repty
Karta leczenie żywieniowe - pacjenci ze śpiączką
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o zgodę na ekspozycję materiałów reklamowych
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o zgodę na wizytę przedstawiciela medycznego/handlowego
Dokumenty GCR Repty
Regulamin prowadzenia reklamy na terenie GCR "Repty"
Oddanie wniosku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu prowadzenia reklamy na terenie GCR "Repty". Pobierz również regulamin i zapoznaj się z nim.

AKCEPTUJĘ - POBIERZANULUJ
Oddanie wniosku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu prowadzenia reklamy na terenie GCR "Repty". Pobierz również regulamin i zapoznaj się z nim.

AKCEPTUJĘ - POBIERZANULUJ
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyBiuletyn Informacji Publicznej

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie pod numerem:

Telefon do GCR Repty

tel. 32 39 01 563

Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej jest czynny codziennie od 8.00 do 18.00

P.O. kierownika: lek. med. Kamila Dubik

Rowerek rehabilitacyjny
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej

Leczenie w ośrodku skierowane jest do osób, które mieszkają w pobliżu Tarnowskich Gór i mogą codziennie dojeżdżać do GCR "Repty". Ośrodek Rehabilitacji Dziennej (ORD) stanowi formę pośrednią pomiędzy leczeniem stacjonarnym na oddziale, a leczeniem ambulatoryjnym w poradni. Pacjent otrzymuje te same świadczenia jakie otrzymałby w leczeniu stacjonarnym, z tą różnicą, że przebywa w GCR "Repty" od 3 do 5 godzin dziennie. Czas trwania rehabilitacji to około czterech tygodni.

Lekarze oddziałów klinik kardiologii, kardiochirurgii i chorób wewnętrznych oraz poradni kardiologicznych i rehabilitacyjnych mogą kierować pacjentów wymagających rehabilitacji z powodu chorób układu krążenia, którzy wymagają zakresu postępowania jak w rehabilitacji stacjonarnej, nie wymagają jednak całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Wskazania dotyczą pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienna serca, pacjentów z reumatycznymi i niereumatycznymi wadami zastawek serca leczonych zachowawczo interwencyjnie lub operacyjnie. Pacjent przyjęty do ośrodka dziennego realizuje 24 osobodni rehabilitacji kardiologicznej według indywidualnego planu terapeutycznego i zleconej przez lekarza ośrodka diagnostyki. Po wykonaniu zajęć przewidzianych na dany dzień pacjent udaje się do domu. Ta forma rehabilitacji kardiologicznej jest szczególnie zalecana dla osób aktywnych zawodowo, rodzinnie i społecznie (istnieje możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego na czas realizacji świadczenia). Pozwala ona łączyć zaawansowaną rehabilitację kardiologiczną z obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi. Preferują ją także osoby źle znoszące pobyt w szpitalu i/lub zamieszkujące w niedalekiej odległości od ośrodka, osoby o znacznej mobilności.

Ośrodek posiada nowoczesną salę chorych, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, dobrze wyposażoną salę gimnastyczną. Pacjenci mogą również korzystać z całej bazy zabiegowej na terenie GCR "Repty". W holu ustawiono nowoczesne fotele wypoczynkowe. Ośrodek posiada też jedną dwułóżkową salę z defibrylatorem, kardiomonitorem, gdzie istnieje możliwość udzielenia szybkiej pomocy w sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia.

Poza skierowaniami w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego istnieje możliwość odbycia płatnego turnusu leczniczo - rehabilitacyjnego w ośrodku dziennym (profil kardiologiczny i narządów ruchu).

Zajęcia na oddziale dziennymRehabilitacja na oddziale dziennym
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję