Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyBiuletyn Informacji Publicznej

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie pod numerem:

Telefon do GCR Repty

tel. 32 39 01 563

Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej jest czynny codziennie od 8.00 do 18.00

P.O. kierownika: lek. med. Kamila Dubik

Rowerek rehabilitacyjny
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej

Leczenie w ośrodku skierowane jest do osób, które mieszkają w pobliżu Tarnowskich Gór i mogą codziennie dojeżdżać do GCR "Repty". Ośrodek Rehabilitacji Dziennej (ORD) stanowi formę pośrednią pomiędzy leczeniem stacjonarnym na oddziale, a leczeniem ambulatoryjnym w poradni. Pacjent otrzymuje te same świadczenia jakie otrzymałby w leczeniu stacjonarnym, z tą różnicą, że przebywa w GCR "Repty" od 3 do 5 godzin dziennie. Czas trwania rehabilitacji to około czterech tygodni.

Lekarze oddziałów klinik kardiologii, kardiochirurgii i chorób wewnętrznych oraz poradni kardiologicznych i rehabilitacyjnych mogą kierować pacjentów wymagających rehabilitacji z powodu chorób układu krążenia, którzy wymagają zakresu postępowania jak w rehabilitacji stacjonarnej, nie wymagają jednak całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Wskazania dotyczą pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienna serca, pacjentów z reumatycznymi i niereumatycznymi wadami zastawek serca leczonych zachowawczo interwencyjnie lub operacyjnie. Pacjent przyjęty do ośrodka dziennego realizuje 24 osobodni rehabilitacji kardiologicznej według indywidualnego planu terapeutycznego i zleconej przez lekarza ośrodka diagnostyki. Po wykonaniu zajęć przewidzianych na dany dzień pacjent udaje się do domu. Ta forma rehabilitacji kardiologicznej jest szczególnie zalecana dla osób aktywnych zawodowo, rodzinnie i społecznie (istnieje możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego na czas realizacji świadczenia). Pozwala ona łączyć zaawansowaną rehabilitację kardiologiczną z obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi. Preferują ją także osoby źle znoszące pobyt w szpitalu i/lub zamieszkujące w niedalekiej odległości od ośrodka, osoby o znacznej mobilności.

Ośrodek posiada nowoczesną salę chorych, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, dobrze wyposażoną salę gimnastyczną. Pacjenci mogą również korzystać z całej bazy zabiegowej na terenie GCR "Repty". W holu ustawiono nowoczesne fotele wypoczynkowe. Ośrodek posiada też jedną dwułóżkową salę z defibrylatorem, kardiomonitorem, gdzie istnieje możliwość udzielenia szybkiej pomocy w sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia.

Poza skierowaniami w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego istnieje możliwość odbycia płatnego turnusu leczniczo - rehabilitacyjnego w ośrodku dziennym (profil kardiologiczny i narządów ruchu).

Zajęcia na oddziale dziennymRehabilitacja na oddziale dziennym
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję