Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiej
Logo GCR "Repty"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka


Polityka środowiskowa w GCR "Repty"

Bardzo ważną sprawą dla Centrum jest poszanowanie naszego naturalnego środowiska, gwarantującego możliwość przeżycia przyszłych pokoleń. Staramy się zapewnić miejsca pracy oraz stałą poprawę warunków i sytuacji pracy pracowników. Cele związane z tymi założeniami Dyrekcja Centrum urzeczywistnia wspólnie z wszystkimi zatrudnionymi.

Jesteśmy głęboko przekonani, że aktywnie realizowana polityka środowiskowa przyczyni się do umocnienia naszej pozycji ekonomicznej na rynku, jako czołowego szpitala rehabilitacyjnego. Mając na uwadze znaczenie poszanowania środowiska stale szkolimy pracowników a o przedsięwzięciach, sukcesach i problemach informujemy media, lokalną społeczność, organizacje pozarządowe.

Cele polityki środowiskowej:
  • Wszystkie przepisy prawne dotyczące spraw środowiska są w firmie bezwzględnie przestrzegane.
  • Staramy się systematycznie optymalizować skutki realizowanych przez nas procesów usługowych dla środowiska, poczynając od etapu planowania, aż do usuwania zużytych wyrobów.
  • Zużycie surowców, energii, wody i innych dóbr będzie bardzo oszczędne w zakresie maksymalnym do uzyskania.
  • Odpowiednio przygotowane szkolenia oraz stały dostęp do informacji stanowią istotny czynnik motywujący naszych pracowników do podejmowania działań na rzecz poszanowania środowiska.
  • W sprawach dotyczących środowiska prowadzimy otwartą współpracę z urzędami i wszystkimi partnerami związanymi z naszymi umowami, informując zainteresowane strony o podejmowanych przez nas działań w tym zakresie.
  • Dla przedsięwzięć o krytycznym znaczeniu dla środowiska, których na dzisiejszym etapie rozwoju wiedzy i techniki nie można wyeliminować, opracowujemy plany awaryjne i rozwiązania organizacyjno-techniczne uniemożliwiające uwolnienie się szkodliwych środków, substancji i energii w przypadku awarii urządzeń.
  • Przy planowaniu nowych inwestycji dokonujemy najlepszych, dostępnych technologii, zgodnie z kryteriami zakupu obowiązującymi w GCR "Repty"

Zapewniamy skuteczność naszej polityki środowiskowej i systemu opracowanego na jej podstawie prowadząc systematyczne badania przez własnych specjalistów i jednostki zewnętrzne, stosując przyjętą politykę środowiskową i wymagając jej uwzględniania od dostawców i usługodawców zewnętrznych.

Przyjęta polityka środowiskowa zmierza do utrzymania skutecznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001.

Śląskie
GCR "Repty" jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję