Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Dokumenty GCR Repty
Pouczenie o udostępnieniu dokumentacji medycznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Zasady dostępu do informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na rehabilitację - pacjenci ze śpiączkąDokumenty GCR Repty
Wniosek o przyjęcie - pacjenci ze śpiączkąDokumenty GCR Repty
Informacja dla pacjenta i rodziny - pacjenci ze śpiączkąDokumenty GCR Repty
Zaświadczenie o podpisie - pacjenci ze śpiączką
Dokumenty GCR Repty
Potwierdzenie przyjęcia dokumentów - pacjenci ze śpiączką
Dokumenty GCR Repty
Karta leczenie żywieniowe - pacjenci ze śpiączką
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o zgodę na ekspozycję materiałów reklamowych
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o zgodę na wizytę przedstawiciela medycznego/handlowego
Dokumenty GCR Repty
Regulamin prowadzenia reklamy na terenie GCR "Repty"
Oddanie wniosku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu prowadzenia reklamy na terenie GCR "Repty". Pobierz również regulamin i zapoznaj się z nim.

AKCEPTUJĘ - POBIERZANULUJ
Oddanie wniosku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu prowadzenia reklamy na terenie GCR "Repty". Pobierz również regulamin i zapoznaj się z nim.

AKCEPTUJĘ - POBIERZANULUJ
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyBiuletyn Informacji Publicznej
Polityka jakości

Polityka Jakości GCR "Repty"

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego GCR "Repty" został opracowany i wdrożony, aby wspomagać i rozwijać jakość w zakresie leczenia stacjonarnego, leczenia ambulatoryjnego oraz sprzedaży usług medycznych.Naszym dążeniem jest, aby klient (pacjent) otrzymał:
  • świadczenia zdrowotne zgodne z aktualną wiedzą medyczną,
  • wykonywane z poszanowaniem zasad etyki zawodów medycznych, etyki pracy i zarządzania,
  • otrzymywał świadczenia w warunkach bezpiecznego środowiska, przyjaznego dla pracowników GCR "Repty".
Podstawowe uwarunkowania i zasady regulujące realizację stawianych przez Dyrekcję Centrum celów jakościowych, opisane zostały w Księdze Zarządzania Zintegrowanego. Księga ta zwiera informacje dla klienta (pacjenta) i pracowników na temat działań podejmowanych przez Centrum w celu zapewnienia właściwej jakości wszystkim świadczonym usługom medycznym. Dyrekcja Centrum i jej personel zobowiązują się do przestrzegania procesów opisanych w Księdze Zarządzania Zintegrowanego. Pod pojęciem jakości rozumiemy spełnienie oczekiwań i życzeń klienta (pacjenta). Jakość świadczonych przez nas usług ma decydujące znaczenie dla przyszłości GCR "Repty".

Dyrekcja wspiera realizację przedsięwzięć szkoleniowych i doskonalących, mających na celu poprawę jakości. Wdrażanie i przestrzeganie zaprezentowanej tu polityki jakości ma zapewnić zadowolenie klientowi (pacjentowi), od których zależy przyszłość Centrum i satysfakcja naszych pracowników.

Przyjęta polityka jakości zmierza do utrzymania skutecznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję