Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiej
Logo GCR "Repty"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka


Prawa Pacjenta

Pacjent ma prawo do:
 • Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 • Informacji o swoim stanie zdrowia.
 • Zachowania w tajemnicy przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych informacji z nim związanych, w szczególności z jego stanem zdrowia.
 • Wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
 • Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 • Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
 • Dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 • Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 • Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 • Opieki duszpasterskiej.
 • Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Dokumenty do pobrania

dokument do pobrania w GCR ReptyKarta praw pacjentów GCR "Repty" i osób ich odwiedzających

Śląskie
GCR "Repty" jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję