Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiejwysoki kontrasttekst o normlanej wielkościzmniejsz tekstpowiększ tekstfacebook
Logo "Repty" GCR

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach


Aktualności

Dodano: 23.10.2023

PRELEGENCI - XII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI LOGOPEDYCZNEJ

Już w najbliższy piątek w GCR Repty odbędzie się XII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna - Logopedia w teorii i praktyce "Kompleksowa terapia logopedyczna pacjentów z chorobami neurologicznymi - od juniora do seniora" - organizowana przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedyczne PTL i nasz szpital. Poniżej przedstawiamy prelegentów, którzy przygotowali wykłady w ramach Konferencji.
Nadrzędnym celem konferencji jest propagowanie idei kompleksowości i interdyscyplinarności procesu rehabilitacji logopedycznej osób z różnymi deficytami neurologicznymi.
Kompleksowość terapii przejawia się oddziaływaniem wielospecjalistycznego zespołu terapeutycznego na zróżnicowaną wiekowo populację pacjentów - począwszy od pierwszych dni aż do późnej jesieni życia... czyli - od juniora do seniora . W trakcie konferencji odbędzie się sześć warsztatów szkoleniowych, które mają na celu pogłębienie wiedzy uczestników oraz jej praktyczne zastosowanie w terapii pacjenta .
Konferencja objęta została Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, Starosty Powiatu Tarnogórskiego Krystyny Kosmali, Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Arkadiusza Czecha oraz Jego Magnificencji Rektora Akademii Humanitas prof AH, dr. hab. Michała Kaczmarczyka.
Prelegenci
dr hab. n. hum. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS Pracownik naukowy, prowadzi badania z zakresu teorii komunikacji, tekstologii i neurologopedii. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń językowych u dzieci i dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Autor 300 publikacji naukowych. Nauczyciel akademicki. Przewodnicząca PTL. Członek Rady Języka Polskiego PAN. Redaktor naczelny "Logopedii". Wykład inauguracyjny: "Logopedia wobec przemian społecznokulturowych i demograficznych współczesnego świata"
Mirosław Michalik prof. zwyczajny w Katedrze Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Językoznawca, logopeda, filolog polski, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, członek Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego przy PAN. Autor 160 publikacji naukowych, w tym siedmiu monografii autorskich. Członek Pracowni Gerontologopedii Instytutu Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Biegły sądowy z zakresu logopedii.
Wykład: "Dyzartia u dzieci"
Dr hab. n. hum. Arkadiusz Rojczyk prof. UŚ prowadzi badania z zakresu artykulacji i percepcji oraz przetwarzania mowy. Jest autorem prawie 100 prac naukowych. Prezentował wyniki badań w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii i Australii. Jest liderem grupy badawczej pracującej w Laboratorium Przetwarzania Mowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Wykład: "Jak bardzo upodabniamy się do naszego rozmówcy?. Rola imitacji fonetycznej w interakcji językowej"
Dr n. med. Anna Maria Pękacka-Egli Lingwista kliniczny, logopeda, neurologopeda - specjalizacja w dziedzinie neurologii, neuropediatrii, onkologii, critical care, tracheotomii i laryngektomii, ze szczególnym naciskiem na dysfagiologię kliniczną. Edukator, trener endoskopii niemieckiego towarzystwa neurologicznego i europejskiego towarzystwa dysfagii. Wykładowca akademicki w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich.
Wykład: "Zastosowanie kapsaicyny przy wywołaniu kaszlu odruchowego u pacjentów z dysfagią - szansa na lepszy clearing dróg oddechowych?"
Dr n. k. f. Grzegorz Biliński Doktor i specjalista fizjoterapii w zakresie Neurorehabilitacji i głębokiej wielorakiej niepełnosprawności, w tym chorych w stanach śpiączki. Jest dyplomowanym terapeutą Bobath, Stymulacji Bazalnej oraz PNF, absolwentem kursów terapii manualnej, terapii Kranio - Sakralnej, PRI, Kinesiology Taping, a także instruktorem Aktywnej Rehabilitacji. Stworzył autorskie kursy o neurorehabiliatacji będącymi kodyfikacjami technik prezentowanych w konceptach terapeutycznych. Jest v-ce prezesem i współzałożycielem Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji.
Wykład: "Stymulacja traktu orofacjalnego zgodnie z zasadami koncepcji: Bobath, Symulacja Bazalna oraz PNF"
Aleksandra Kaczyńska i Marcelina Przeździęk
mgr Aleksandra Kaczyńska -neurologopeda, pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta karmienia, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, protetyk słuchu, terapeuta ręki, terapeuta taktylny, terapeuta NDT-Bobath i NDT-Bobath Baby, terapeuta J.Brondo (Argentina-Cordoba). Obecnie pracuje jako neurologopeda na Oddziale Gastrologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii IP Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
mgr Marcelina Przeździęk -neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta NDT-Bobath. Pracuje w European Paley Institute i Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii w Instytut - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie jest min. członkiem interdyscyplinarnego zespołu ds. zaburzeń karmienia i zespołu wykonującego badania videofluoroskopii (VFSS) u dzieci. Jest członkiem European Society for Swallowing Disorders i International Parkinson and Movement Dis order Society.
Wykład: "Karmienie i żywienie pacjenta z wyzwaniem neuromotorycznym - perspektywa neurologopedy pracującego w zespole żywieniowym (HEN) IPCZD- Warszawa
Katarzyna Broniec-Siekaniec -specjalista neuropsycholog kliniczny. Od 2008 roku pracuje, jako psycholog w GCR "Repty", zajmując się diagnozą neuropsychologiczną oraz terapią Pacjentów I Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, a od 2019 roku również w ramach Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej. Od 2017 roku prowadzi także zajęcia dydaktyczne na kierunku Psychologia.
Wykład: "Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji neuropsychologicznej"
Aleksandra Kucińska - specjalista w dziedzinie Fizjoterapii, Międzynarodowy Instruktor Koncepcji Bobath dla dorosłych. Zawodowo związana od 2000 roku z GCR Repty, gdzie pracuje na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz w Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej dla osób dorosłych w stanie śpiączki.
Warsztat: "Praktyczne aspekty torowania kontroli posturalnej u pacjentów z uszkodzeniem OUN" Katarzyna Padula Neurologopeda, nauczyciel Ndt-Bobath w zakresie logopedii. Pracuje na dziennych oddziałach rehabilitacyjnych dla dzieci w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu oraz w szpitalu Bonifraterkiego Centrum Zdrowia na Piaskach/ Marysinie. W pracy stawia na praktykę opartą o aktualną wiedzę medyczną. Zasiada w komisji rewizyjnej Polskiego Związku Logopedów Oddział Wielkopolski. Jest Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath. Wykład: "Pacjent pediatryczny z mózgowym porażeniem dziecięcym w gabinecie neurologopedy. Analiza w oparciu o klasyfikujące skale funkcjonalne GMFCS, CFCS, EDACS"
Julia Pyttel -pedagog, logopeda dyplomowany - ze specjalnością: neurologopeda, surdologopeda, terapeuta integracji sensorycznej. Piastuje funkcję Kierownika Projektu APD. Autor artykułów i e-booka o Centralnych Zaburzeniach Przetwarzania Słuchowego. Członek zespołu badawczego zajmującego się zagadnieniem stymulacji lewopółkulowej Systemem FM u dzieci z CAPD (metoda SFM-UP). Wykład: "Funkcjonowanie dziecka z Centralnymi Zaburzeniami Przewarzania Słuchowego (CAPD) - możliwości diagnostyczne i terapeutyczne
Izabela Olejniczak-Pachulska -trener SCA™ (Supported Conversation for Adults with Aphasia) - Rozmowy Wspomaganej dla Dorosłych Osób z Afazją. Od 2011 roku współtworzy i kieruje Fundacją Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji "Między Słowami" w Gdyni, która zajmuje się wsparciem dorosłych osób z afazją w procesie reintegracji społecznej. W swojej pracy neurologopedycznej skupia się przede wszystkim na problemach komunikacyjnych osób z głęboką afazją i terapii grupowej.
Laura Świątek - fizjoterapeuta. Absolwentka Politechniki Opolskiej - Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Od roku 2001 zatrudniona w GCR Repty początkowo w Poradni Rehabilitacyjnej, a obecnie na Oddziale Rehabilitacji Leczniczej dla pacjentów dorosłych w stanie śpiączki.

Galeria

Śląskie
"Repty" GCR jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, ul.Śniadeckiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję