Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyBiuletyn Informacji Publicznej
Wejście do budynku
Informacje

Projekt - przyjazny pracodawca w GCR "Repty"

fundusze unijne W okresie od 1.09.18 do 31.08.2019 realizowany jest w naszym szpitalu projekt "Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" - przyjazny pracodawca" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, dla działania: 8.3.

Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej. Całkowita wartość projektu to 1424894,59 złotych.

Celem głównym projektu jest zapewnienie ergonomicznego środowiska pracy pracowników pionu pielęgniarskiego poprzez cykl szkoleń w zakresie bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów oraz zapewnienie sprzętu sprzyjającego eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, związanych z przeciążeniem układu mięśniowo - szkieletowego.

Wnioskowane dofinansowanie (PLN): 1 253 907,24

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (osoby)
Wartość bazowa - M
0
Wartość docelowa - M
3
Wartość bazowa - K
0
Wartość docelowa - K
188
Ogółem wartość bazowa
212
Ogółem wartość docelowa
191


Wnioskodawca:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (osoby)
Wartość bazowa - M
0
Wartość docelowa - M
3
Wartość bazowa - K
0
Wartość docelowa - K
188
Ogółem wartość bazowa
212
Ogółem wartość docelowa
191


Powrót do wszystkich projektów oferty pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję