Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiejwysoki kontrasttekst o normlanej wielkościzmniejsz tekstpowiększ tekstfacebook
Logo "Repty" GCR

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach


Projekty unijne

Fundusze europejskie

Projekt - przyjazny pracodawca w "Repty" GCR

W okresie od 1.09.18 do 31.08.2019 realizowany jest w naszym szpitalu projekt "Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" - przyjazny pracodawca" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, dla działania: 8.3.

Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej. Całkowita wartość projektu to 1424894,59 złotych.

Celem głównym projektu jest zapewnienie ergonomicznego środowiska pracy pracowników pionu pielęgniarskiego poprzez cykl szkoleń w zakresie bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów oraz zapewnienie sprzętu sprzyjającego eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, związanych z przeciążeniem układu mięśniowo - szkieletowego

Wnioskowane dofinansowanie (PLN): 1 253 907,24

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (osoby)

Wartość bazowa - M
0
Wartość docelowa - M
3
Wartość bazowa - K
0
Wartość docelowa - K
188
Ogółem wartość bazowa
212
Ogółem wartość docelowa
191
Wnioskodawca:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (osoby)

Wartość bazowa - M
0
Wartość docelowa - M
3
Wartość bazowa - K
0
Wartość docelowa - K
188
Ogółem wartość bazowa
212
Ogółem wartość docelowa
191
Śląskie
"Repty" GCR jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, ul.Śniadeckiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję