Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyBiuletyn Informacji Publicznej
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa pacjenta
Pacjent ma prawo do:
 • Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 • Informacji o swoim stanie zdrowia.
 • Zachowania w tajemnicy przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych informacji z nim związanych, w szczególności z jego stanem zdrowia.
 • Wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
 • Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 • Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
 • Dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 • Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 • Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 • Opieki duszpasterskiej.
 • Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
dokument do pobrania w GCR ReptyKarta praw pacjentów GCR "REPTY" i osób ich odwiedzających
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję