Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiejwysoki kontrasttekst o normlanej wielkościzmniejsz tekstpowiększ tekstfacebook
Logo "Repty" GCR

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach


Projekty unijne

Fundusze europejskie

Sercu na ratunek - realizacja założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia na lata 2019-2022 przez GCR Repty na terenie województwa śląskiego

Celem głównym projektu jest przywrócenie w okresie 01.01.2020-30.11.2022 r. maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej, zwiększenie wiedzy w zakresie profilaktyki chorób przewlekłych układu krążenia wśród grup docelowych, w tym wśród rodzin uczestników projektu, wzrost kwalifikacji personelu świadczącego usługi medyczne z zakresu rehabilitacji kardiologicznej.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie dostępności do świadczeń ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej, wzrost motywacji do poprawy zachowań zdrowotnych oraz poprawa kontroli czynników ryzyka chorób układu krążenia u 870 mieszkańców województwa śląskiego tj. 496 kobiety w wieku od 40 do 59 r.ż. oraz 374 mężczyzn od 40 do 64 r.ż.
  • Zwiększenie poziomu wiedzy wśród 12 przedstawicieli kadry medycznej (11K i 1M) prowadzącej rehabilitację kardiologiczną.
  • Zwiększenie wiedzy w zakresie zdrowego stylu życia wśród członków rodzin uczestników projektu 870 osób (374K i 496M).
  • Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 2 256 816,81 zł.
Śląskie
"Repty" GCR jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, ul.Śniadeckiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję