Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiej
Logo GCR "Repty"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka


Projekty unijne

Fundusze europejskie

Sercu na ratunek - realizacja założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia na lata 2019-2022 przez GCR Repty na terenie województwa śląskiego

Celem głównym projektu jest przywrócenie w okresie 01.01.2020-30.11.2022 r. maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej, zwiększenie wiedzy w zakresie profilaktyki chorób przewlekłych układu krążenia wśród grup docelowych, w tym wśród rodzin uczestników projektu, wzrost kwalifikacji personelu świadczącego usługi medyczne z zakresu rehabilitacji kardiologicznej.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie dostępności do świadczeń ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej, wzrost motywacji do poprawy zachowań zdrowotnych oraz poprawa kontroli czynników ryzyka chorób układu krążenia u 870 mieszkańców województwa śląskiego tj. 496 kobiety w wieku od 40 do 59 r.ż. oraz 374 mężczyzn od 40 do 64 r.ż.
  • Zwiększenie poziomu wiedzy wśród 12 przedstawicieli kadry medycznej (11K i 1M) prowadzącej rehabilitację kardiologiczną.
  • Zwiększenie wiedzy w zakresie zdrowego stylu życia wśród członków rodzin uczestników projektu 870 osób (374K i 496M).
  • Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 2 256 816,81 zł.

Zgłoszenie do programu dla mieszkańców województwa śląskiego

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie dla kobiet w wieku 40-59 lat oraz mężczyzn w wieku od 40 do 64 lat mających problemy kardiologiczne.

Osoby, które zgłaszają chęć przystąpienia do programu, nie mogły korzystać w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do programu ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu wymienionych w formularzu jednostek chorobowych.

Wypełnij formularz i zgłoś się do bezpłatnego programu.

ImięNazwiskoTelefon:

Imię

Nazwisko

Telefon:

UlicaDom/mieszkanie

Ulica

Dom/mieszkanie

MiastoKod pocztowy

Miasto

Kod pocztowy

Województwo - kwalifikowani są tylko pacjenci z woj. śląskiego

Województwo - kwalifikowani są tylko pacjenci z woj. śląskiego

Wybierz województwo
Wybierz
Wybierz województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

PESEL

PESEL

Wiek - kwalifikowani są mężczyźni w wieku 40-64 i kobiety w wieku 40-59

Wiek - kwalifikowani są mężczyźni w wieku 40-64 i kobiety w wieku 40-59

Rozpoznanie - tylko rozpoznania z listy są kwalifikowane

Rozpoznanie - tylko rozpoznania z listy są kwalifikowane

Dokumenty poświadczające rozpoznanie - kwalifikowani są tylko pacjenci z potwierdzonym rozpoznaniem

Dokumenty poświadczające rozpoznanie - kwalifikowani są tylko pacjenci z potwierdzonym rozpoznaniem

Status zawodowy - kwalifikowane są tylko osoby pracujące lub gotowe do podjęcia zatrudnienia

Status zawodowy - kwalifikowane są tylko osoby pracujące lub gotowe do podjęcia zatrudnienia

Adres email

Adres email

Osoba towarzysząca z rodziny - będzie uczestniczyć wspólnie z pacjentem w zajęciach edukacji zdrowotnej

Osoba towarzysząca z rodziny - będzie uczestniczyć wspólnie z pacjentem w zajęciach edukacji zdrowotnej

Stopień pokrewieństwa - pomiędzy osobą towarzyszącą i pacjentem

Stopień pokrewieństwa - pomiędzy osobą towarzyszącą i pacjentem

Zapasowa osoba towarzysząca z rodziny - w przypadku nieobecności pierwszej osoby

Zapasowa osoba towarzysząca z rodziny - w przypadku nieobecności pierwszej osoby

Stopień pokrewieństwa - pomiędzy osobą zastępczą i pacjentem

Stopień pokrewieństwa - pomiędzy osobą zastępczą i pacjentem

Musisz zaznaczyć
Zapoznałem się akceptuję i postanowienia RODO
Oświadczam, że nie korzystałam/em w ciągu 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do Programu ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych.
Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodne z prawdą.

Telefon

Telefon do GCR "Repty"

Informacje: 32 39 01 752

Śląskie
GCR "Repty" jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję