Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiej
Logo GCR "Repty"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka


Projekty unijne

Fundusze europejskie

Sercu na ratunek - realizacja założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia na lata 2019-2022 przez GCR Repty na terenie województwa śląskiego

Celem głównym projektu jest przywrócenie w okresie 01.01.2020-30.11.2022 r. maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej, zwiększenie wiedzy w zakresie profilaktyki chorób przewlekłych układu krążenia wśród grup docelowych, w tym wśród rodzin uczestników projektu, wzrost kwalifikacji personelu świadczącego usługi medyczne z zakresu rehabilitacji kardiologicznej.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie dostępności do świadczeń ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej, wzrost motywacji do poprawy zachowań zdrowotnych oraz poprawa kontroli czynników ryzyka chorób układu krążenia u 870 mieszkańców województwa śląskiego tj. 496 kobiry w wieku od 40 do 59 r.ż. oraz 374 mężczyzn od 40 do 64 r.ż.
  • Zwiększenie poziomu wiedzy wśród 12 przedstawicieli kadry medycznej (11K i 1M) prowadzącej rehabilitację kardiologiczną.
  • Zwiększenie wiedzy w zakresie zdrowego stylu życia wśród członków rodzin uczestników projektu 870 osób (374K i 496M).
  • Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 2 256 816,81 zł.
Śląskie
GCR "Repty" jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję