Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiejwysoki kontrasttekst o normlanej wielkościzmniejsz tekstpowiększ tekstfacebook
Logo "Repty" GCR

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka


Projekty unijne

Fundusze europejskie

Sercu na ratunek - realizacja założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia na lata 2019-2022 przez GCR Repty na terenie województwa śląskiego

Celem głównym projektu jest przywrócenie w okresie 01.01.2020-30.11.2022 r. maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej, zwiększenie wiedzy w zakresie profilaktyki chorób przewlekłych układu krążenia wśród grup docelowych, w tym wśród rodzin uczestników projektu, wzrost kwalifikacji personelu świadczącego usługi medyczne z zakresu rehabilitacji kardiologicznej.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie dostępności do świadczeń ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej, wzrost motywacji do poprawy zachowań zdrowotnych oraz poprawa kontroli czynników ryzyka chorób układu krążenia u 870 mieszkańców województwa śląskiego tj. 496 kobiety w wieku od 40 do 59 r.ż. oraz 374 mężczyzn od 40 do 64 r.ż.
  • Zwiększenie poziomu wiedzy wśród 12 przedstawicieli kadry medycznej (11K i 1M) prowadzącej rehabilitację kardiologiczną.
  • Zwiększenie wiedzy w zakresie zdrowego stylu życia wśród członków rodzin uczestników projektu 870 osób (374K i 496M).
  • Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 2 256 816,81 zł.

Zgłoszenie do programu dla mieszkańców województwa śląskiego

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie dla kobiet w wieku 40-59 lat oraz mężczyzn w wieku od 40 do 64 lat mających problemy kardiologiczne.

Osoby, które zgłaszają chęć przystąpienia do programu, nie mogły korzystać w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do programu ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu wymienionych w formularzu jednostek chorobowych.

Wypełnij formularz i zgłoś się do bezpłatnego programu.

ImięNazwiskoTelefon:

Imię

Nazwisko

Telefon:

UlicaDom/mieszkanie

Ulica

Dom/mieszkanie

MiastoKod pocztowy

Miasto

Kod pocztowy

Województwo - kwalifikowani są tylko pacjenci z woj. śląskiego

Województwo - kwalifikowani są tylko pacjenci z woj. śląskiego

Wybierz województwo
Wybierz
Wybierz województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

PESEL

PESEL

Wiek - kwalifikowani są mężczyźni w wieku 40-64 i kobiety w wieku 40-59

Wiek - kwalifikowani są mężczyźni w wieku 40-64 i kobiety w wieku 40-59

Rozpoznanie - tylko rozpoznania z listy są kwalifikowane

Rozpoznanie - tylko rozpoznania z listy są kwalifikowane

Dokumenty poświadczające rozpoznanie - kwalifikowani są tylko pacjenci z potwierdzonym rozpoznaniem

Dokumenty poświadczające rozpoznanie - kwalifikowani są tylko pacjenci z potwierdzonym rozpoznaniem

Status zawodowy - kwalifikowane są tylko osoby pracujące lub gotowe do podjęcia zatrudnienia

Status zawodowy - kwalifikowane są tylko osoby pracujące lub gotowe do podjęcia zatrudnienia

Adres email

Adres email

Osoba towarzysząca z rodziny - będzie uczestniczyć wspólnie z pacjentem w zajęciach edukacji zdrowotnej

Osoba towarzysząca z rodziny - będzie uczestniczyć wspólnie z pacjentem w zajęciach edukacji zdrowotnej

Stopień pokrewieństwa - pomiędzy osobą towarzyszącą i pacjentem

Stopień pokrewieństwa - pomiędzy osobą towarzyszącą i pacjentem

Zapasowa osoba towarzysząca z rodziny - w przypadku nieobecności pierwszej osoby

Zapasowa osoba towarzysząca z rodziny - w przypadku nieobecności pierwszej osoby

Stopień pokrewieństwa - pomiędzy osobą zastępczą i pacjentem

Stopień pokrewieństwa - pomiędzy osobą zastępczą i pacjentem

Musisz zaznaczyć
Zapoznałem się akceptuję i postanowienia RODO
Oświadczam, że nie korzystałam/em w ciągu 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do Programu ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych.
Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodne z prawdą.

Telefon

Telefon do "Repty" GCR

Informacje: 32 39 01 752

Śląskie
"Repty" GCR jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję