Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiej
Logo GCR "Repty"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka


Płatne turnusy Leczniczo - Rehabilitacyjne

Płatne formy leczenia realizowane w GCR "Repty" mają charakter promocji zdrowia i służą profilaktyce zdrowotnej i rehabilitacji pacjentów (nabywców).

Ulokowanie oddziału w ramach kompleksu GCR "Repty" umożliwia dostęp do szerokiej bazy sprzętu jednego z największych szpitali rehabilitacyjnych, który realizuje poszpitalną rehabilitację leczniczą. Zestawiając powyższe z ponad półwiecznym doświadczeniem zebranym w ramach istnienia szpitala, nowy Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej dla Pacjentów Dorosłych w Stanie Śpiączki w znakomity sposób przyczyni się do poprawy stanu pacjentów, którzy znajdują się w skomplikowanych stanach zdrowotnych, których konsekwencją jest stan śpiączki.

W ramach posiadanych możliwości GCR "Repty", dla indywidualnych nabywców (pacjentów) przeznacza:

 • płatne turnusy leczniczo-rehabilitacyjne,
 • pojedyncze płatne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne.
Płatne turnusy leczniczo-rehabilitacyjne
 • całodobowe (profil kardiologiczny, narządów ruchu, neurologiczny,
 • dzienne (profil kardiologiczny, narządów ruchu, neurologiczny).

W celu zakwalifikowania pacjenta do odbycia płatnego turnusu:

 • nie wymaga się skierowania od uprawnionego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu właściwego Zarządzenia Prezesa NFZ,
 • nie obowiązują kryteria kwalifikacji (lub wykluczenia) w zakresie koniecznego poprzedzającego leczenia szpitalnego, terminów przyjęcia po zakończeniu leczenia szpitalnego i listy rozpoznań określonych we właściwym Zarządzeniu Prezesa NFZ.

GCR "Repty" oferuje pacjentowi (nabywcy), zgodnie z jego wolą, możliwość:

 • indywidualnego ustalenia długości (liczba dni) pobytu na turnusie,
 • nabycia dodatkowego pakietu rehabilitacyjnego (ustalanego indywidualnie, za zgodą lekarza leczącego).
Płatne turnusy leczniczo-rehabilitacyjne (w systemie pobytu całodobowego)

W ramach turnusu w systemie całodobowym GCR "Repty" zapewnia:

 • całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską,
 • wyżywienie (trzy posiłki dziennie),
 • niezbędną dla przeprowadzenia rehabilitacji diagnostykę i zabiegi fizjoterapeutyczne zgodnie z wskazaniami medycznymi na zasadach podanych poniżej.

ODDZIAŁ REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU

Cena dnia pobytu - 200 zł

W ramach płatnego turnusu leczniczo - rehabilitacyjnego o profilu narządów ruchu przewiduje się podstawowy pakiet rehabilitacyjny, w skład którego wchodzi:

 • średnio 6 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie dla każdego pacjenta, według wskazań medycznych związanych z przeprowadzeniem rehabilitacji w zakresie schorzenia będącego powodem zakwalifikowania na płatny turnus i schorzeń towarzyszących łącznie.

ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

Cena dnia pobytu - 310 zł

W ramach płatnego turnusu leczniczo - rehabilitacyjnego o profilu neurologicznym przewiduje się podstawowy pakiet rehabilitacyjny, w skład którego wchodzi:

 • średnio 6 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie dla każdego pacjenta, według wskazań medycznych związanych z przeprowadzeniem rehabilitacji w zakresie schorzenia będącego powodem zakwalifikowania na płatny turnus i schorzeń towarzyszących łącznie.

ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

Cena dnia pobytu - 200 zł

W ramach płatnego turnusu leczniczo - rehabilitacyjnego o profilu kardiologicznym przewiduje się podstawowy pakiet rehabilitacyjny, w skład którego wchodzą:

 • wykonanie średnio 5 zbiegów fizjoterapeutycznych dziennie dla każdego pacjenta, według wskazań medycznych związanych z przeprowadzeniem rehabilitacji w zakresie schorzenia będącego powodem zakwalifikowania na płatny turnus leczniczo - rehabilitacyjny i schorzeń towarzyszących łącznie.

DZIENNY OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

Cena dnia pobytu - 90 zł

Płatne turnusy leczniczo-rehabilitacyjne (w systemie pobytu dziennego).

W ramach turnusu w systemie dziennym GCR "Repty" zapewnia:

 • dzienną opiekę lekarską,
 • niezbędną dla przeprowadzenia rehabilitacji diagnostykę i zabiegi fizjoterapeutyczne zgodnie z wskazaniami medycznymi na zasadach podanych poniżej.

W ramach płatnego turnusu leczniczo - rehabilitacyjnego realizowanego w systemie pobytu dziennego przewiduje się podstawowy pakiet rehabilitacyjny, w skład którego wchodzi:

 • średnio 6 zbiegów fizjoterapeutycznych dziennie dla każdego pacjenta, według wskazań medycznych związanych z przeprowadzeniem rehabilitacji w zakresie schorzenia będącego powodem zakwalifikowania na płatny turnus leczniczo - rehabilitacyjny i schorzeń towarzyszących łącznie.

TURNUS LECZNICZO - REHABILITACYJNY (w systemie ambulatoryjnym)

Wysokość opłaty ustala się na podstawie cen jednostkowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych wykonanych w ramach turnusu. Dyrektor GCR "Repty" wydaje decyzje dotyczące możliwości realizacji odpłatnych turnusów leczniczo - rehabilitacyjnych w systemie ambulatoryjnym.

PROFILOWANY PROGRAM LECZNICZO - REHABILITACYJNY

Wysokość opłaty ustala się na podstawie cen jednostkowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych wykonanych w ramach programu. Dyrektor GCR "Repty" wydaje decyzje dotyczące możliwości realizacji odpłatnych profilowanych programów leczniczo - rehabilitacyjnych.

Kwalifikacja pacjentów, opłaty

Warunkiem zakwalifikowania do odbycia w GCR "Repty" płatnego turnusu leczniczo-rehabilitacyjnego i ustalenia terminu jego realizacji jest:

 • złożenie w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa właściwego Wniosku, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia wewnętrznego Dyrektora,
 • pozytywna decyzja Komisji Lekarskiej ds. Przyjęć (uwzględniająca możliwości GCR "Repty" oraz oczekiwania pacjenta).

Dopuszcza się możliwość odpłatnego wykonania na życzenie pacjenta (wyłącznie za zgodą lekarza leczącego) diagnostyki i zabiegów fizjoterapeutycznych w ramach dodatkowego pakietu rehabilitacyjnego, ponad limity przewidziane w podstawowym pakiecie rehabilitacyjnym.

Ceny diagnostyki i zabiegów fizjoterapeutycznych dostępnych w ramach dodatkowego pakietu rehabilitacyjnego zawiera załącznik do zarządzenia wewnętrznego Dyrektora.

Opłatę za turnus leczniczo - rehabilitacyjny uiszcza się w dniu jego rozpoczęcia w kasie GCR "Repty" po uprzednim wystawieniu faktury w dziale księgowości. W celu wystawienia faktury sekretarka oddziału (ośrodka) przekazuje dane pacjenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania), nazwę oddziału (ośrodka) oraz liczbę osobodni (z datami rozpoczęcia i zakończenia turnusu).

Dopuszcza się możliwość dokonania opłaty za turnus na rachunek bankowy GCR "Repty".

POJEDYNCZE PŁATNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE

Udzielnie pojedynczych odpłatnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych odbywa się na indywidualne zlecenie pacjenta (nabywcy).

Odpłatność za świadczenia - zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do zarządzenia wewnętrznego Dyrektora.

Cena osobodnia nie pokrywa kosztów transportu.

Telefon w sprawie przyjęcia na rehabilitację

Informacje dotyczące pobytu: 32 39 01 303

Telefon w sprawie przyjęcia na rehabilitację

Informacje dotyczące możliwości transportu: 32 39 01 459

Dokumenty do pobrania

dokument do pobrania w GCR ReptySkierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne

dokument do pobrania w GCR ReptyCennik badań diagnostycznych i zabiegów fizjoterapeutycznych

Masaż leczniczy
Śląskie
GCR "Repty" jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję