Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiej
Logo GCR "Repty"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka


Informacje dla mediów

ZAKOŃCZONO ROZBUDOWĘ SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO

Po niespełna dwóch latach od wmurowania aktu erekcyjnego w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "REPTY" w Tarnowskich Górach oddano do użytku nowy pawilon szpitala przeznaczony dla 270 pacjentów oddziałów rehabilitacji kardiologicznej. Uroczystość odbyła się 29 maja bieżącego roku. Gospodarz ceremonii, p.o. Dyrektora GCR "REPTY" dr n. med. Wiesław Rycerski powitał gości. Szpital odwiedzili: Posłanka na Sejm RP Barbara Dziuk, Posłanka do Parlamentu Europejskiego Izabela Kloc, Ordynariusz Diecezji Gliwickiej Bp Jan Kopiec, Wicemarszałkowie Województwa Śląskiego - Dariusz Starzycki i Izabela Domogała, Burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech i Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala. Następnie inicjator rozbudowy GCR "REPTY", były dyrektor dr n. med. Krystian Oleszczyk przedstawił prezentację ilustrującą niemal sześćdziesięcioletnią historię szpitala. Pierwszych pacjentów do ówczesnego Ośrodka Ozdrowieńczo - Rehabilitacyjnego dla Górników w Reptach Śląskich przyjęto w marcu 1961 roku. Następnie w kolejnych etapach oddano do użytku Zakład Rehabilitacji Przemysłowo - Zawodowej (rok 1967) i główny budynek szpitala rehabilitacyjnego (lata 1968 - 1976). W ostatnim ćwierćwieczu w GCR "REPTY" zrealizowano liczne poważne programy modernizacyjne w zakresie wyposażenia szpitala, struktury organizacyjnej, zakresu świadczeń medycznych i termomodernizacji. Zrealizowana rozbudowa szpitala była pierwszym takim zadaniem od zakończenia budowy głównego budynku centrum. W swoim wystąpieniu Oleszczyk podkreślił, że rozbudowa i jej zakończenie przypadają w czasie stulecia odzyskania niepodległości Polski. Wkroczenie Wojska Polskiego do Katowic w roku 1922 poprzedzone było zwycięskimi Powstaniami Śląskimi i plebiscytem. Nawiązując do setnej rocznicy Niepodległej przywołał pamięć współtwórców GCR "REPTY": powstańca wielkopolskiego, współtwórcę koncepcji medycznej naszego szpitala, wybitnego polskiego lekarza profesora Wiktora Degi oraz powstańca śląskiego, inicjatora i budowniczego GCR "REPTY" Jerzego Ziętka.
W 56- tym roku działalności, 29 czerwca 2017r. w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "REPTY" w Tarnowskich Górach odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego nowego pawilonu szpitala rehabilitacyjnego.
Od ponad dwudziestu lat GCR "REPTY" posiada Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia. W prowadzonych od roku 1995 ankietach poziomu satysfakcji, pacjenci zawsze wysoko oceniali opiekę lekarzy, pielęgniarek oraz fizykoterapeutów, logopedów i psychologów. Od początku badania narastała liczba negatywnych ocen pacjentów dotyczących warunków zakwaterowania. Pacjenci skarżyli się na nadmierną liczbę łóżek w pokojach chorych a także zbyt małą liczbę toalet i łazienek. To, co imponowało w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, pacjentom w wieku dwudziestym pierwszym nie moży się już podobać.
Problem warunków pobytu pacjentów rehabilitowanych w szpitalu podejmowany był wielokrotnie przez Radę Społeczną GCR "REPTY". Dyrekcja przygotowywała niezbędne dokumenty. Intensywna praca kierownictwa szpitala nad programem rozbudowy przyspieszyła latem 2014 roku, kiedy to uzyskano wstępne poparcie Zarządu Województwa Śląskiego. Uchwały Zarządu Województwa i Sejmiku z sierpnia 2014 roku, zapewniające w Wieloletniej Perspektywie Finansowej środki samorządowe na rozbudowę umożliwiły przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji z rezerwy celowej budżetu państwa. We współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego kierownictwo szpitala przygotowało dokumentację, która została pozytywnie zaopiniowania przez Śląski Urząd Wojewódzki i 29 sierpnia 2014 r. złożona w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie.
Mijały długie miesiące oczekiwania na decyzję Ministra Finansów, do którego należał ostatni głos w sprawie przyznania środków (po pozytywnej weryfikacji wniosku w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju). Na szczęście mimo braku ostatecznej decyzji, Samorząd Województwa Śląskiego konsekwentnie podtrzymywał gotowość sfinansowania projektu w wysokości zadeklarowanej w roku 2014. Wyrazem tej konsekwencji była Uchwała Nr V/15/3/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015 - 2025.
Sprawa przyspieszyła na przełomie lat 2015/ 2016, kiedy to śląscy posłowie: Barbara Dziuk i Michał Wójcik złożyli interpelację do Ministra Finansów. Na skutek interpelacji nie trzeba było długo czekać. Decyzję nr 1/PPR/2016 o zapewnieniu finansowania wydatków na realizację zadania pod nazwą: "Rozbudowa SP ZOZ "REPTY" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach" Minister Finansów wydał 11 lutego 2016 r. W pięć dni później w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek w obecności gości i licznie zgromadzonych dziennikarzy wręczył Dyrektorowi GCR"REPTY" dr. Krystianowi Oleszczykowi decyzję Ministra Finansów.
Trudne postępowanie przetargowe zakończyło się w styczniu 2017 roku. Wykonawcą zastała firma WARBUD S.A. znana mieszkańcom regionu z tak prestiżowych dla naszego województwa realizacji, jak nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.
W czwartek 29 czerwca 2017 r. (dzień Świętych Apostołów Piotra i Pawła) odbyła się w repeckim parku uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego nowego pawilonu szpitalnego dla oddziałów rehabilitacji kardiologicznej liczącego 170 łóżek. Do grudnia roku 2017 wybudowano nowy pawilon szpitalny. W roku następnym trwały prace instalatorskie i wykończeniowe w oddziałach szpitalnych oraz pomieszczeniach towarzyszących a także wykonanie elewacji.
Po przeniesieniu oddziałów rehabilitacji kardiologicznej do nowego pawilonu poprawią się także warunki dla chorych oddziałów rehabilitacji neurologicznej i rehabilitacji narządów ruchu, które będą nadal działały w głównym budynku szpitala, dysponując większą powierzchnią. W sumie liczba łóżek w szpitalu pozostanie jak dotychczas - 560. Spełnione zostały oczekiwania chorych i wymagania przepisów. Okres budowy wiązał się z pewnymi niedogodnościami w zakresie dojazdu i parkowania.
Na koniec ważna wiadomość: w związku z rozbudową szpitala, w repeckim parku nie zostało wycięte ani jedno drzewo.
Nowy pawilon szpitala oznaczono kolejną literą alfabetu ,,S". Poniżej podajemy dane liczbowe i dodatkowe informacje istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa szpitala. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 1300 m2. Powierzchnia użytkowa nowego pawilonu to 6300 m2; kubatura - 26 000 m3. Wysokość budynku - 20 m. Aby go zbudować zużyto 8000 ton betonu i 300 ton stali.
Szacunkowe zapotrzebowanie mocy wynikające z projektu wynosi dla
ciepła 425 KW i 425 KW dla energii elektrycznej. Rzeczywiste zapotrzebowanie mocy określone zostanie w najbliższym czasie.
Budynek szpitalny wyposażony jest w wentylacje mechaniczną i klimatyzację ,która zasila pokoje diagnostyczno - zabiegowe, sale intensywnego nadzoru , pracownie badań czynnościowych oraz sale konferencyjne.
W budynku zlokalizowano centralną tlenownię dostosowaną do potrzeb całego kompleksu szpitalnego, stację instalacji próżniowej oraz sprężonego powietrza.
Rozbudowa SP ZOZ ,,Repty" GCR umożliwiła również przeprowadzenie modernizacji stacji transformatorowej co zapewniło większe bezpieczeństwo w dostawie energii elektrycznej dla całego Szpitala.
Ponadto wykonano nowe zasilanie wodne i sanitarne , co zminimalizowano realne zagrożenia awariami ze względu na wyeksploatowane sieci wodociągowe i kanalizacyjne.
W najbliższym czasie firma Warbud S.A. przystąpi do realizacji II etapu przedsięwzięcia tj. zagospodarowania terenu wokół przystanku autobusowego
(nowe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, nowy chodnik i droga ).

Dokumenty do pobrania

Pełny tekstPełny tekst

Śląskie
GCR "Repty" jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję