Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiejwysoki kontrasttekst o normlanej wielkościzmniejsz tekstpowiększ tekstfacebook
Logo "Repty" GCR

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach


Akredytacja w GCR "Repty"

Akredytacja oznacza przyjmowanie modeli postaw i zachowań oraz schematów działania. Stanowi użyteczne narzędzie w promowaniu kultury zarządzania i przyjmowania odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo opieki szpitalnej a standardy akredytacyjne stanowią narzędzie do kształtowania środowiska opieki. System akredytacji zawiera kwintesencję zasad etycznej opieki nad pacjentem i jego rodziną, zasad minimalizujących ryzyko zarówno diagnostyki jak i terapii. Akredytacja jest modelem, który zdecydowanie determinuje i ukierunkowuje dążenie szpitala, zmierzające do poprawy jakości opieki w zgodzie z oczekiwaniami społecznymi. Oczekiwania społeczne związane z opieką zdrowotną, kładą nacisk na jakość udzielanych świadczeń.

Podstawową rolę odgrywa zawsze pacjent. To właśnie on najwięcej zyskuje, otrzymując w efekcie lepszą opiekę i świadczenia. Dla procesu akredytacji podstawowe znaczenie mają standardy. Są one ustalane w dziedzinach mających istotny wpływ na jakość opieki udzielanej pacjentom.

Akredytacji udziela oraz przyznaje certyfikat akredytacyjny Minister Zdrowia w oparciu o rekomendacje Rady Akredytacyjnej.

Podczas ostatniej wizyty, która miała miejsce w 2017 roku, doceniono wysiłek całego personelu i oceniono pracę szpitala na wysokim poziomie, co przełożyło się na uzyskanie 90% punktów (spełnienia standardów akredytacyjnych).

Galeria

Śląskie
"Repty" GCR jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję