Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiejwysoki kontrasttekst o normlanej wielkościzmniejsz tekstpowiększ tekstfacebook
Logo "Repty" GCR

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka


Warunki przyjęcia na rehabilitację stacjonarną do "Repty" GCR

Stacjonarna rehabilitacja lecznicza w "Repty" GCR realizowana jest jako kontynuacja leczenia szpitalnego z powodu schorzeń, urazów i operacji układu krążenia, układu nerwowego i narządu ruchu. Przyjęcie do rehabilitacji pozostaje w związku z poprzedzającym je leczeniem szpitalnym. Kierować chorych po wypisaniu ze szpitala mogą do "Repty" GCR:

  • w przypadku rehabilitacji neurologicznej lekarze oddziałów neurologicznych, neurochirurgicznych, urazowo-ortopedycznych, wewnętrznych lub poradni neurologicznej i rehabilitacyjnej,
  • do rehabilitacji ogólnoustrojowej kierują lekarze oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych i urologicznych. W przypadku zaostrzeń lekarze poradni urazowo-ortopedycznej, neurologicznej lub rehabilitacyjnej,
  • w przypadku rehabilitacji kardiologicznej skierowanie powinno być wystawione przez lekarza oddziału kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chorób wewnętrznych lub poradni kardiologicznej bądź rehabilitacyjnej.

Zasady przyjęć pacjentów do leczenia w trybie stacjonarnym

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyjęć na rehabilitację stacjonarnąZasady przyjęć pacjentów do leczenia w "Repty" Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w trybie stacjonarnym

Telefon w sprawie przyjęcia na rehabilitację

Pobyt stacjonarny - informacje telefonicznie pod numerem: 32 39 01 303

Warunki przyjęcia do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej

W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej obecnie realizowane są świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w ramach NFZ (ORD).

Do ORD pacjenci mogą być kierowani przez poradnie neurologiczne, reumatologiczne, ortopedyczne, rehabilitacyjne oraz oddziały szpitalne posiadające umowę z NFZ.

Telefon w sprawie przyjęcia na rehabilitację

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - informacje telefonicznie pod numerem: 32 39 01 565

Warunki przyjęcia do Specjalistycznej Poradni Rehabilitacyjnej - rehabilitacja ambulatoryjna

Kierować pacjentów do Poradni mogą lekarze ubezpieczenia zdrowotnego w ramach zasad określanych w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Po zweryfikowaniu rozpoznania lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, ustalają konieczny zakres badań diagnostycznych i zabiegów rehabilitacyjnych.

Telefon w sprawie przyjęcia na rehabilitację

Rehabilitacyjna ambulatoryjna - informacje telefonicznie pod numerem: 32 39 01 387

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej dla Osób Dorosłych w Stanie Śpiączki

W ramach oddziału sprawowana jest kompleksowa opieka medyczna nad pacjentami, którzy znajdują się w stanie śpiączki, minimalnej świadomości lub pozostają bez kontaktu z powodu poważnego urazu, wypadku lub innych komplikacji stanowiących konsekwencję chorób przewlekłych.

E-mail

Email

Wysyłanie dokumentów i informacje związane z przyjęciem do szpitala: skierowania@repty.pl

Śląskie
"Repty" GCR jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję