Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiejwysoki kontrasttekst o normlanej wielkościzmniejsz tekstpowiększ tekstfacebook
Logo "Repty" GCR

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach


Warunki przyjęcia na rehabilitację stacjonarną do "Repty" GCR

Stacjonarna rehabilitacja lecznicza w "Repty" GCR realizowana jest jako kontynuacja leczenia szpitalnego z powodu schorzeń, urazów i operacji układu krążenia, układu nerwowego i narządu ruchu. Przyjęcie do rehabilitacji pozostaje w związku z poprzedzającym je leczeniem szpitalnym. Kierować chorych po wypisaniu ze szpitala mogą do "Repty" GCR:

  • w przypadku rehabilitacji neurologicznej lekarze oddziałów neurologicznych, neurochirurgicznych, urazowo-ortopedycznych, wewnętrznych lub poradni neurologicznej i rehabilitacyjnej,
  • do rehabilitacji ogólnoustrojowej kierują lekarze oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych i urologicznych. W przypadku zaostrzeń lekarze poradni urazowo-ortopedycznej, neurologicznej lub rehabilitacyjnej,
  • w przypadku rehabilitacji kardiologicznej skierowanie powinno być wystawione przez lekarza oddziału kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chorób wewnętrznych lub poradni kardiologicznej bądź rehabilitacyjnej.

Zasady przyjęć pacjentów do leczenia w trybie stacjonarnym

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyjęć na rehabilitację stacjonarnąZasady przyjęć pacjentów do leczenia w "Repty" Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w trybie stacjonarnym

Telefon w sprawie przyjęcia na rehabilitację

Pobyt stacjonarny - informacje telefonicznie pod numerem: 32 39 01 303

Warunki przyjęcia do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej

W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej obecnie realizowane są świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w ramach NFZ (ORD).

Do ORD pacjenci mogą być kierowani przez poradnie neurologiczne, reumatologiczne, ortopedyczne, rehabilitacyjne oraz oddziały szpitalne posiadające umowę z NFZ.

Telefon w sprawie przyjęcia na rehabilitację

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - informacje telefonicznie pod numerem: 32 39 01 565

Warunki przyjęcia do Specjalistycznej Poradni Rehabilitacyjnej - rehabilitacja ambulatoryjna

Kierować pacjentów do Poradni mogą lekarze ubezpieczenia zdrowotnego w ramach zasad określanych w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Po zweryfikowaniu rozpoznania lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, ustalają konieczny zakres badań diagnostycznych i zabiegów rehabilitacyjnych.

Telefon w sprawie przyjęcia na rehabilitację

Rehabilitacyjna ambulatoryjna - informacje telefonicznie pod numerem: 32 39 01 387

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej dla Osób Dorosłych w Stanie Śpiączki

W ramach oddziału sprawowana jest kompleksowa opieka medyczna nad pacjentami, którzy znajdują się w stanie śpiączki, minimalnej świadomości lub pozostają bez kontaktu z powodu poważnego urazu, wypadku lub innych komplikacji stanowiących konsekwencję chorób przewlekłych.

E-mail

Email

Wysyłanie dokumentów i informacje związane z przyjęciem do szpitala: skierowania@repty.pl

Śląskie
"Repty" GCR jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję