Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiejwysoki kontrasttekst o normlanej wielkościzmniejsz tekstpowiększ tekst
Logo GCR "Repty"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka


Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej dla Osób Dorosłych w Stanie Śpiączki

W ramach oddziału sprawowana jest kompleksowa opieka medyczna nad pacjentami, którzy znajdują się w stanie śpiączki, minimalnej świadomości lub pozostają bez kontaktu z powodu poważnego urazu, wypadku lub innych komplikacji stanowiących konsekwencję chorób przewlekłych.

Ulokowanie oddziału w ramach kompleksu GCR "Repty" umożliwia dostęp do szerokiej bazy sprzętu jednego z największych szpitali rehabilitacyjnych, który realizuje poszpitalną rehabilitację leczniczą. Zestawiając powyższe z ponad półwiecznym doświadczeniem zebranym w ramach istnienia szpitala, nowy Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej dla Pacjentów Dorosłych w Stanie Śpiączki w znakomity sposób przyczyni się do poprawy stanu pacjentów, którzy znajdują się w skomplikowanych stanach zdrowotnych, których konsekwencją jest stan śpiączki.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Kompleksowa opieka medyczna nad pacjentami polegać będzie między innymi na:

 • intensywnej rehabilitacji neurologicznej,
 • terapie i techniki manualne z wykorzystaniem wyspecjalizowanych metod takich jak PNF, Bobath i Vojty,
 • stymulacji polisensorycznej,
 • komunikacji z pacjentem przy wykorzystaniu innowacyjnej metody C-Eye.

CEL DZIAŁALNOŚCI

Wszystkie czynności, które podejmowane będą w ramach prowadzonego oddziału prowadzić mają do pobudzania układu nerwowego pacjenta, przyczyniania się do powrotu świadomości, poprawy pracy układu krążenia i układu kostno-mięśniowego.

WARUNKI KWALIFIKACJI

Wyspecyfikowane rozpoznania (powyżej), Skala Glasgow (GSC) od 6 do 8 punktów, termin kwalifikacji:

 • nie dłuższy, niż 12 miesięcy od momentu urazu,
 • nie dłuższy niż 6 miesięcy od momentu wystąpienia śpiączki nieurazowej,
 • stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznego i zabezpieczona drożność dróg oddechowych,
 • stabilność krążeniowa,
 • stabilność podstawowych parametrów życiowych,
 • zdiagnozowanie śpiączki,
 • stabilny stan ogólny i neurologiczny,
 • wiek pacjenta powyżej 18 roku życia,
 • do wniosku należy dołączyć zgodę Sądu Rodzinnego na umieszczenie pacjenta w Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej dla Pacjentów Dorosłych ze Śpiączką SP ZOZ "REPTY" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach, potwierdzoną za zgodność przez osobę przyjmującą dokumentację. Kopie dokumentów potwierdzających prawną opiekę lub w przypadku ubezwłasnowolnienia - kopia postanowienia Sądu Rodzinnego w tej sprawie, potwierdzone za zgodność przez osobę przyjmującą dokumentację oraz zaświadczenie lekarskie (oryginał na wskazanym druku); dotyczące braku możliwości złożenia podpisu przez Pacjenta.

O Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej dla Osób Dorosłych w Stanie Śpiączki GCR "Repty" w mediach

Wywiad Radio Silesia o oddziale:

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej dla Osób Dorosłych w Stanie Śpiączki

Telefon w sprawie przyjęcia na rehabilitację

Sekretariat telefon: 32 39 01 371

Telefon w sprawie przyjęcia na rehabilitację

Sekretariat telefon: 32 39 01 351

Telefon w sprawie przyjęcia na rehabilitację

Gabinet lekarski: 32 39 01 372

Dokumenty do pobrania

dokument do pobrania w GCR ReptyWniosek o przyjęcie do Ośrodka rehabilitacji leczniczej dla pacjentów dorosłych ze śpiączką w GCR "Repty"

dokument do pobrania w GCR ReptySkierowanie do ośrodka rehabilitacji leczniczej w ramach programu zdrowotnego "Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką" w GCR "Repty"

dokument do pobrania w GCR ReptyInformacja dla pacjenta i rodziny ubiegających się o przyjęcie do zakładu rehabilitacji w ramach programu "Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką"

dokument do pobrania w GCR ReptyZaświadczenie o podpisie

dokument do pobrania w GCR ReptyPotwierdzenie przyjęcia dokumentów wymaganych kwalifikacji w programie "Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką"

dokument do pobrania w GCR ReptyKarta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego

dokument do pobrania w GCR ReptyUlotka z informacjami o oddziale i warunkach przyjęcia

Galeria

Śląskie
GCR "Repty" jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję