Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiejwysoki kontrasttekst o normlanej wielkościzmniejsz tekstpowiększ tekstfacebook
Logo "Repty" GCR

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka


Fizjoterapia

Fizjoterapia

Fizjoterapia jest prowadzona w oddziałach szpitalnych i Specjalistycznej Poradni Rehabilitacyjnej. Jej bazę stanowi 16 sal gimnastycznych oraz 29 specjalistycznych gabinetów zabiegowych z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii. Zaplecze techniczne pionu podlega ciągłej modernizacji i jest uzupełniane aparaturą, która spełnia wysokie wymagania Unii Europejskiej.

W przeciągu doby pacjenci poddawani są około 4500 zabiegów. Personel pionu składa się ze 141 pracowników. Są wśród nich magistrowie fizjoterapii, technicy medyczni fizjoterapii, masażyści. Ich umiejętności zawodowe doskonalone są poprzez zdobywanie specjalizacji i stosowanie metod m.in. Bobath, McKenzie oraz terapii manualnej.

Potwierdzeniem odpowiednich kwalifikacji zawodowych są wysokie oceny wystawiane przez pacjentów. Pion fizjoterapii stanowi bazę praktyczną i szkoleniową dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach. Pracownicy działu biorą aktywny udział w realizacji programów promocji zdrowia. Dla osób niepełnosprawnych z terenu śląskiego prowadzone są systematyczne zajęcia aktywnej rehabilitacji ruchowej.

Galeria

Śląskie
"Repty" GCR jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję