Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiejwysoki kontrasttekst o normlanej wielkościzmniejsz tekstpowiększ tekstfacebook
Logo "Repty" GCR

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach


Dodano: 12.03.2024

Konkursy ofert

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA.

Dyrektor "REPTY" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry, ogłasza konkurs na stanowisko:

ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2021 r. poz. 430) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2023 r. poz. 1515).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w sekretariacie Dyrektora "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry.

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, stronie internetowej "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry oraz tablicy ogłoszeń Centrum.

Miejsce składania ofert: "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka ul. Śniadeckiego 1, 42- 604 Tarnowskie Góry.

Na kopercie kandydat powinien umieścić: swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację "Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w "REPTY" Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry".

Przewidywalny termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Śląskie
"Repty" GCR jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję