Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiejwysoki kontrasttekst o normlanej wielkościzmniejsz tekstpowiększ tekstfacebook
Logo "Repty" GCR

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach


Informacje o Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "Repty"

Nasze motto:

"Dać ludziom, których choroba lub uraz uczyniły niepełnosprawnymi szansę na możliwie pełny udział w życiu społecznym i zawodowym, szansę odzyskania osobistego szczęścia i satysfakcji w nowych warunkach.""REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka, zwane dalej "Centrum", jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Podmiotem tworzącym Centrum jest Województwo Śląskie. Siedzibą Centrum jest miasto Tarnowskie Góry.

Centrum wpisane jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, pod numerem 000000013345.

Centrum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000031621.

Celem działania naszego Centrum Rehabilitacji jest:
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania,
  • promocja zdrowia.
Do zadań Centrum należy w szczególności udzielanie świadczeń w rodzajach:
  • stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne,
  • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Centrum jest unikalnym w skali kraju specjalistycznym szpitalem rehabilitacyjnym, realizującym poszpitalną rehabilitację leczniczą w schorzeniach kardiologicznych, neurologicznych i urazowo - ortopedycznych. Posiadamy 595 łóżek i leczymy rocznie około 8000 chorych. Liczba porad udzielanych co roku w Specjalistycznej Poradni Rehabilitacyjnej dochodzi do 10 000. W 42 specjalistycznych salach gimnastycznych, gabinetach fizjoterapii i hydroterapii przeprowadza się miesięcznie ponad 90 000 procedur fizjoterapeutycznych.

Szpital ma niezbędny dla celów rehabilitacji dział diagnostyki medycznej. GCR jest także członkiem Krajowej i Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie oraz Polskiej Izby Rehabilitacji. Posiada też uprawnienia do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych dla lekarzy w zakresie rehabilitacji medycznej oraz specjalizacji magistrów fizjoterapii.

W Reptach prowadzone są zajęcia dla studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Politechniki Opolskiej, Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego z Dąbrowy Górniczej oraz słuchaczy Zabrzańskiej Szkoły Policealnej województwa ślaskiego im. prof. A. Cieszyńskiego w Zabrzu. Personel Centrum liczy ok. 540 pracowników. W tej liczbie znajdują się wybitni specjaliści rehabilitacji, lekarze i fizjoterapeuci, którzy posiadają znaczny dorobek naukowy. Jest on potwierdzony licznymi publikacjami i stopniami doktora nauk. Jego kadrę tworzą także doświadczone pielęgniarki oraz logopedzi, psycholodzy, technicy fizjoterapii, technicy elektroradiologii, masażyści, a także specjaliści z dziedziny ekonomii, organizacji i zarządzania oraz administracji i informatyki.

"Repty" GCR współpracuje z Akademią Polonijną w Częstochowie i Wyższą Szkołą Planowania Strategicznego z Dąbrowy Górniczej - studentki i studenci odbywają praktyki zawodowe na kierunku pielęgniarstwa.

Dodatkowo Centrum zatrudnia kapelana szpitalnego wyznania rzymsko-katolickiego, do dyspozycji chorych jest kaplica szpitalna p.w."Podwyższenia Krzyża Świętego". Chorzy mogą korzystać ze sklepu spożywczego, kiosku, poczty, kawiarni a w ramach zleceń także z muzykoterapii.

Na terenie szpitala znajduje się biblioteka, gdzie można bezpłatnie wypożyczyć książki. Można również bezpłatnie korzystać z internetu.

W ramach promocji zdrowia w szpitalu odbywają się cyklicznie w każdą środę koncerty w Sali Widowiskowej im. prof. Wiktora Degi, wykłady o tematyce prozdrowotnej dla pacjentów, prowadzone przez pracowników Centrum.

Zadowolenie pacjentów w "Repty" GCR

Na terenie GCR od kilku lat przeprowadzane jest anonimowe badanie satysfakcji pacjentów. Na kilka dni przed planowanym wypisem z oddziału, pacjenci otrzymują kwestionariusz ankiety badającej poziom zadowolenia pacjentów ze świadczonych usług medycznych. Odpowiadając na tę ankietę przyczyniają się do poprawy jakości warunków pobytu, leczenia i rehabilitacji w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "Repty".

Dokumenty do pobrania

Regulamin organizacyjnyRegulamin Organizacyjny "Repty" GCR

Galeria

Śląskie
"Repty" GCR jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, ul.Śniadeckiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję