Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiejwysoki kontrasttekst o normlanej wielkościzmniejsz tekstpowiększ tekstfacebook
Logo "Repty" GCR

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach


Informacja o aspektach środowiskowych

Dyrekcja "Repty" GCR informuje, że podjęła decyzję o informowaniu społeczeństwa, mediów oraz jednostek samorządu terytorialnego o aspektach środowiskowych związanych z działalnością Centrum.

Takie postępowanie jest zalecane z normą EN ISO 14001: 2004, którą wdrażamy dla utrzymania posiadanych przez nas certyfikatów Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego, o czym powszechnie wiadomo, gdyż o uzyskanie takich certyfikatów usilnie zabiegaliśmy i w roku 2004 uzyskaliśmy je. Celem informowania otoczenia władz o aspektach środowiskowych istniejących w związku z naszym funkcjonowaniem jest podanie publicznemu osądowi poprawności sposobu ujawniania tych aspektów, kwalifikowanie ich do grupy bardziej lub mniej znaczących, ocena efektów i skuteczności działań podjętych dla zmniejszenia liczby i wpływu aspektów negatywnych na środowisko naturalne oraz komfort współżycia społeczności lokalnej z naszym Centrum.

Ewentualne opinie, uwagi i sugestie dotyczące aspektów środowiskowych "Repty" GCR, które dzięki tej informacji dotrą do nas z zewnątrz będą brane pod uwagę przy weryfikacji obecnej listy aspektów środowiskowych, typowaniu znaczących aspektów środowiskowych i opracowaniu programu polityki i działań środowiskowych.

Znaczące aspekty środowiskowe:
 • Odpady medyczne.
 • Odpady niebezpieczne.
 • Utrzymanie zabytkowego drzewostanu.
 • Ścieki.
Lista aspektów środowiskowych:
 • Odpady medyczne.
 • Odpady niebezpieczne.
 • Odpady inne niż niebezpieczne.
 • Utrzymanie zabytkowego drzewostanu.
 • Pobór wody z ujęcia "Rept".
 • Emisja zanieczyszczeń do atmosfery ze spalin benzyn i olejów napędowych.
 • Wycieki niekontrolowane oleju opałowego.
 • Przeterminowane środki dezynfekcyjne.
 • Opakowania po środkach dezynfekcyjnych.
 • Opakowania po lekarstwach.
 • Odpady po remontach.
 • Emisja ciepła do atmosfery.
 • Ścieki.
 • Promieniowanie jonizujące w RTG.
 • Emisja hałasu.
 • Zużycie energii elektrycznej.
 • Azbest w przewodach wentylacyjnych.
Park W Reptach
Śląskie
"Repty" GCR jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję