Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiejwysoki kontrasttekst o normlanej wielkościzmniejsz tekstpowiększ tekstfacebook
Logo "Repty" GCR

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach


Aktualności

Zmieniono : 15.01.2024

Dodano: 15.01.2024

LOGOPEDZI Z GCR "REPTY" PROMUJĄ KOMUNIKACJĘ AAC

Komunikacja alternatywna AAC może być jedyną szansą dla ludzi, którzy nie mówią. O tym jak ważną rolę odgrywa komunikacja językowa w naszym życiu przekonujemy się w codziennych kontaktach z pacjentami, którzy w wyniku udaru, urazu czaszkowo - mózgowego, czy chorób neurodegeneracyjnych utracili umiejętności rozumienia mowy i ekspresji słownej.
Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego od 2021 roku w GCR "Repty" realizujemy projekt pt. "Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się ". W tym celu powstał zespół interdyscyplinarny pod kierunkiem Bożeny Dudy, złożony z logopedów, fizjoterapeutów i lekarza, konsultujący projekt wdrażania modelu w warunkach szpitala rehabilitacyjnego.
Zespół opracował tabele komunikacyjne, zawierające proste znaki graficzne (piktogramy) na potrzeby wewnętrzne szpitala dla usprawnienia relacji między pacjentem o szczególnych potrzebach komunikacyjnych a personelem ośrodka. Projekt miał również zapewnić łatwiejszy dostęp do usług medycznych świadczonych w naszym szpitalu.
Nadrzędnym celem zastosowania komunikacji AAC w naszym szpitalu jest zniesienie bariery komunikacyjnej między osobą, która nie mówi a otoczeniem społecznym. Bariera komunikacyjna tożsama jest z wykluczeniem społecznym, dyskryminacją osób niepełnosprawnych. Odzyskanie komunikacji werbalnej to odzyskanie godności osobistej, prawa do samostanowienia i sprawczości działań. W GCR "Repty" posługujemy się następującymi rodzajami komunikatorów:
- tablice komunikacyjne w formie papierowej wyposażone w symbole zapewniające prostą, podstawową komunikację,
- tablice literowe, alfabetyczne (dla osób, które mają zachowane możliwości w zakresie pisania),
- urządzenie wysokiej technologii system C-Eye,
- w przestrzeni szpitalnej wprowadzono piktogramy ułatwiające dotarcie do gabinetów zabiegowych.
Czynimy starania o pozyskanie nowego urządzenia do komunikacji alternatywnej i wspomagającej komunikatora MÓWik.
Film promujący komunikację AAC w GCR "Repty" z udziałem Bożeny Dudy dostępny jest tutaj. Film powstał w ramach małego grantu przyznanego przez Województwo Śląskie pt.:"Czy alternatywnie, czy ze wspomaganiem, ale zawsze komunikujemy się nawzajem", zrealizowanego przez Stowarzyszenie "Nowa Nadzieja" w Siemianowicach Śląskich. Grant został sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.

Galeria

Śląskie
"Repty" GCR jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję